Verb

 0    105 карточки    Wika933
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
att inbjuda
Jag vill bjuda in min pojvän på ett museum för alla hjärtans dag.
начать обучение
to invite
compound verb
I want to invite my boyfriend to a museum for Valentine's day.
att viska
Han viskar något om en annan flicka åt honom vän.
начать обучение
to whisper
He whispers something to his friend about other girl.
att överväga
начать обучение
to consider
att ångra
начать обучение
to regret
att skapa
Han måste skapa ett nytt flygplanmodel.
начать обучение
to create
He has to create a new plane model.
att klaga
начать обучение
to complain
att verka
Det verkar att han har rätt.
начать обучение
to seem
It seems that he is right.
att överraska
начать обучение
to surprise
tänka / föreställa
начать обучение
think / imagine
att underhålla
начать обучение
to entertain
att samla
начать обучение
to collect
att prestera
начать обучение
to perform
att slå
начать обучение
to hit
att tillhöra
начать обучение
to belong
att stjäla
начать обучение
to steal
att lyda
начать обучение
to obey
att ha råd (med)
начать обучение
to afford (with)
att agera
начать обучение
to act
att närma (sig)
Han borde närma honom till dem och ge ett yttrande om det köpet.
начать обучение
to approach)
He should approach to them and give an opinion about the purchase.
att uppleva
начать обучение
experience
to acceptera, godta
начать обучение
two accept, accept
att apa efter
начать обучение
to monkey after
att undersöka
Den läkaren undersöker henne i medicinsk klinik.
начать обучение
to investigate
She wants to investigate in the medical clinic.
att förneka
начать обучение
to deny
att bestämma / att besluta
начать обучение
to decide / to decide
att erkänna
начать обучение
to admit
att innehålla
начать обучение
to contain
att vara utanför / att vista ute
начать обучение
to be outside / to stay outside
att underteckna
начать обучение
to sign
trösta
начать обучение
comfort
att imitera, att härma
начать обучение
to imitate, to imitate
att påverka
Vi påverkar av vår omgivning.
начать обучение
influence
We influence by our environment.
tända ljuset
начать обучение
light the candle
att halka
начать обучение
to slip
att våga
начать обучение
to dare
att skydda
начать обучение
to protect
att lita på
начать обучение
to trust
att föreslå
начать обучение
to suggest
att uppnå / att utföra
начать обучение
to achieve / to accomplish
att återknyta
начать обучение
to reconnect
att erbjuda
начать обучение
to offer
att uppmuntra
начать обучение
to encourage
att inse
De skulle vilja inse det projekt / arbetsuppgift.
начать обучение
to realize
They would like to realize the project/task assigment.
att ge upp
начать обучение
to give up
att uppskatta
начать обучение
to appreciate
att upprepa/repetera
начать обучение
to repeat / repeat
att säkra / att trygga
начать обучение
to secure / to secure
att undvika
Jag undvikar att äta snabbmat/ohälsosam mat.
начать обучение
to avoid
I avoid eating fast food/unhealthy food.
att släcka belysningen
начать обучение
to turn off the lights
att upptaga
начать обучение
to record
att dyka upp
начать обучение
appear
att hållas
начать обучение
to be kept
att brinna
начать обучение
To burn
att fotvandra
начать обучение
to hike
att minska
начать обучение
to reduce
att anställa
начать обучение
to hire
att låtsas
начать обучение
to pretend
att vara stolt över
начать обучение
to be proud of
att behandla
начать обучение
to treat
att springa iväg
начать обучение
to run away
att uppmana
начать обучение
to encourage
att behålla lugnet
начать обучение
to keep calm
att investera i
начать обучение
to invest in
att skada
начать обучение
to hurt
att be om ursäkt
Han försöker att be om ursäkt henne efter deras gräl.
начать обучение
to apologize
He tries to apologise her after thier quarrel.
att bordlägga
начать обучение
to table
att önska
начать обучение
to wish
att likna
начать обучение
to look alike
att kräva
начать обучение
to demand
att bli slagen / att få stryk
начать обучение
to get beaten / to get hit
att lyckas
начать обучение
to succeed
att bry sig om
начать обучение
to care about
att skvallra
начать обучение
to gossip
att reta
начать обучение
to annoy
att bräcka
начать обучение
to break
att ställa upp
начать обучение
be there
att avslöja
начать обучение
to expose
att råda / att rådgiva
начать обучение
to advise / to advise
att klara sig / att reda sig
начать обучение
to manage / to manage
att förvirra
начать обучение
to confuse
att fästa
начать обучение
to attach
att tvinga
начать обучение
to force
att uppfinna
начать обучение
to invent
att flämta
Hon flämtar nu för hon åt det måltid för snabbt.
начать обучение
to gasp
She is gasping now because she was eating the meal too quickly.
att förvärras
начать обучение
to get worse
att hålla med
начать обучение
to agree
att vägra
начать обучение
to refuse
att svänga höger / vänster
начать обучение
to turn right / left
att förhindra
начать обучение
to prevent
ägna sig åt
начать обучение
engage
att meddela
начать обучение
To inform
att förändra, att ändra, att byta
начать обучение
to change, to change, to change
att dyka
начать обучение
to dive
att bevisa
Hon försöker bevisa att mannen sköt kvinnan med ett barn.
начать обучение
To prove
She tries to prove the man shot the woman with a kid.
att hinna
начать обучение
to catch
att ta bort
De bestämde att ta bort hennes barn.
начать обучение
to take away
They decided to take away her child.
att använda / att nyttja
начать обучение
to use / to use
att tillåta
начать обучение
to allow
att förnya
начать обучение
to renew
att förvänta
начать обучение
to expect
att avbryta
начать обучение
to cancel
att hylla
начать обучение
to pay tribute
att grunda
Den skolan här grundades år 1970.
начать обучение
to found, to establish
The school was founded in 1970.
att ordna
начать обучение
organize
att förse
начать обучение
to provide

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.