Veľmi zjednodušená gramatika - Extremely simplified grammar

 0    9 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
possessives
начать обучение
Privlastňovací pád vytvoríme tak, že za podstatné meno pridáme apostrof + s
children's room
adverbs
начать обучение
Príslovky v angličtine tvoríme z prídavných mien pridaním koncovky -ly
They behaved badly.
plural nouns
начать обучение
Množné číslo u pravidelných podstatných mien vytvoríme pridaním koncovky -s alebo -es k tvaru jednotného čísla Pri tvorení množného čísla u nepravidelných podstatných mien dochádza k zmene vnútorných samohlások, alebo má podstatné meno úplne odlišný tvar
two cats
future simple
начать обучение
Budúci čas vytvoríme pomocou modálneho slovesa "will" + slovesa v neurčitku
I will call you tomorrow.
+5 карточки
Урок является частью курса
"Angličtina: deň 2"
(всего 265 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.