0 из людей это нравится. Поставь лайк!

sznapkadh sznapkadh

Я начал использовать VocApp 3031 дней назад. Я учусь с VocApp 208 дней, из которых систематически 0 дней. Я автор 133 уроков. Дата моего последнего входа - 2016-06-17 16:02:10.

Мои интересы

angielski, historia, hobby

Карточки созданные мной


Ustrój Sparty
Ateny
Starożytna Grecja
żydzi
rzym elo
Renesans cz. I
Starożytny Wschód/ Prehistoria
średniowieczecze!
MECHANIZMY RYNKOWE I FORMY RYNKU
MECHANIZMY RYNKOWE I FORMY RYNKU
CZYNNIKI WPLYWAJACE NA POPYT GOSP. DOMOWYCH
osoby fizyczne
elastycznosc popytu
Produkt, czynniki i koszty produkcji
Moja lekcja
Moja lekcja
Wzorki Koszty
koszty cz.2
miejsce zamieszkania
uznanie za zmarlego
osoby prawne
przedsiebiorcy i ich oznaczenia
rownowaga rynkowa
mienie
oswiadczenie woli
sprzet komp
zawarcie umowy
formy czynnosci prawnej
bledy oswiadczenia woli
warunek
optymalna wielkosc produkcji przedsiebiorstwa dzialajacego w warunkach konkurencji doskonalej
oprogramowanie systemowe
oprogramowanie uzytkowe
internet
spoleczenstwo inf
algorytmika cz 1
algorytmizacja cz 3
mutimedia
bd
pelnomocnictwo
prokura
Monopol oferenta
moja 3 chyba
lekcja nr.2
lekcja wlasciwa 1
lekcja 2
lekcja 3
lekcja 4
lekcja 5
lekcja cz.6
systemy kursow walutowych
systemy kursow walutowych
breton woods
handel zagraniczny
lekcja 1 makro
lekcja 2 makro
makro lekcja 4
lekcja 6
lekcja 7
makro 8
kart 1
kartkaa 2
kartka 3
kartka 4
kartka 5
kartka 6
kartka 7
aukcje
model cournot
prawo egz cz.1
efekty zew
rodzaje dobr
powtoreczka
zarzo jako dyscyplina naukowa
ontologiczna wizja org
struktura organizacyjna
planowanie
st. sztabowe
str. liniowe
str. funkcjonalne
struktury plaskie
str smukle
rodzaje planow operacyjnych
str organizacyjne gr astonska
branze (industrt sektors)
rodzaje biznesow
business fundamentals
słoweczka
zwroty 1
zwroty 2
zwroty ekonomiczne
słownictwo ekonomiczne 2
sloweczka 2
sloweczka 3
sloweczka 4
job interview tipps
słoweczka 5
pisanko
zwroty ekonomiczne 2
słoweczka koniec
industry groups
przychody
koszty
rachunkowosc
finanse 1/1
finanse 1/2
ukł. podmiotowy
przychody
wyjatki
ukl podmiotowy
ukl podmiotowy 2
roz z zus
amortyzacja
lekcja 1
lekcja nr 2
lekcja 3
lekcja 4
lekcja 5 *
lekcaj 6 wzroty
angol ostatni!!!
zwroty
końcówa
test 2
lekcja 8
8
słówka inne
business angels
słówka inne 6
rachunkowe słownictwo
1
ekonometria
ekonometriia 2
ekonometriia 3

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.