0 из людей это нравится. Поставь лайк!

enrobuspres enrobuspres

Я начал использовать VocApp 420 дней назад. Я автор 23 уроков. Дата моего последнего входа - 2020-05-18 13:40:52.

Мои интересы

rumuński

Карточки созданные мной


Introduction - Introducere
Introduction - Introducere
Topic - Subiect
Topic - Subiect
Giving the outline of your presentation - Oferirea schiței prezentării tale
Giving the outline of your presentation - Oferirea schiței prezentării tale
Introducing your first main point - Introducerea primei tale idei principale
Introducing your first main point - Introducerea primei tale idei principale
Referring to research - Referire la cercetare
Referring to research - Referire la cercetare
Referring to visual data - Referire la date vizuale
Referring to visual data - Referire la date vizuale
Presenting a point of view - Prezentarea unui punct de vedere
Presenting a point of view - Prezentarea unui punct de vedere
Emphasizing important point - Evidențierea punctelor importante
Emphasizing important point - Evidențierea punctelor importante
Losing your way & restating your ideas - Pierderea și restabilirea ideilor
Losing your way & restating your ideas - Pierderea și restabilirea ideilor
Moving to your next main point - Trecerea la următorul tău punct principal
Moving to your next main point - Trecerea la următorul tău punct principal
Conclusion - Concluzie
Conclusion - Concluzie
Recommendations & finishing your presentation - Recomandări și finalizarea prezentării
Recommendations & finishing your presentation - Recomandări și finalizarea prezentării
Asking questions and giving answers - Adresarea întrebărilor și oferirea răspunsurilor
Asking questions and giving answers - Adresarea întrebărilor și oferirea răspunsurilor
Dealing with difficult questions & arguments - Tratarea întrebărilor și argumentelor dificile
Dealing with difficult questions & arguments - Tratarea întrebărilor și argumentelor dificile
Useful verbs - Verbe utile
Useful verbs - Verbe utile
Useful nouns - Substantive utile
Useful nouns - Substantive utile
Linking phrases - Fraze de legătură
Linking phrases - Fraze de legătură
Cause and effect - Cauză și efect
Cause and effect - Cauză și efect
Types of graphs and charts - Tipuri de grafice și diagrame
Types of graphs and charts - Tipuri de grafice și diagrame
Describing a graph - Descrierea unui grafic
Describing a graph - Descrierea unui grafic
Upward trends - Tendințe ascendente
Upward trends - Tendințe ascendente
Downward trends - Tendințe descenedente
Downward trends - Tendințe descenedente
No changes or slight changes in trends - Fără schimbări sau cu schimbări ușoare în tendințe
No changes or slight changes in trends - Fără schimbări sau cu schimbări ușoare în tendințe

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.