unit 5 cz 2

 0    49 карточки    pchrzanowska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
zalogować się
начать обучение
log in
zalogować się do skrzynki mailowej
начать обучение
log into your email account
obsługiwać
начать обучение
operate
podłączyć (do kontaktu)
начать обучение
plug in
produkcja
начать обучение
production
nagrywać filmy
начать обучение
record videos
usuwać wirusy
начать обучение
remove viruses
rozdzielczość
начать обучение
resolution
zapisać, zachować
начать обучение
save
przeskanować komputer
начать обучение
scan the computer for viruses
wyszukiwarka internetowa
начать обучение
search engine
użyć opcji pokaz slajdów
начать обучение
show a slide show
serwis społecznościowy
начать обучение
social network
wyłączyć (z kontaktu)
начать обучение
switch off
zapłakany
начать обучение
tearful
włączyć
начать обучение
turn on
pogłośnić
начать обучение
turn up
uaktualnić oprogramowanie antywirusowe
начать обучение
update the antivirus software
wymienić laptop na nowy
начать обучение
upgrade your laptop
połączenie bezprzewodowe
начать обучение
wireless connection
zamienić w parę
начать обучение
evaporate
żałować
начать обучение
regret
przyznawać
начать обучение
admit
artretyzm, zapalenie stawów
начать обучение
arthritis
przeciętny
начать обучение
average
brać udział w
начать обучение
be involved in
napięty grafik
начать обучение
busy schedule
niszczyć
начать обучение
butcher
ostrożność
начать обучение
care
obcinać
начать обучение
chop
spójnie, z sensem
начать обучение
coherently
poufny
начать обучение
confidential
niezliczony
начать обучение
countless
zderzyć się z samochodem
начать обучение
crash
zagrożenia
начать обучение
dangers
nabawić się
начать обучение
develop
nagły wypadek, sytuacja awaryjna
начать обучение
emergency
wzrastać
начать обучение
increase
możliwe, prawdopodobne
начать обучение
likely
wspomnieć
начать обучение
mention
normalny zwykły
начать обучение
regular
zagrożenie, ryzyko
начать обучение
risk
mieć swoją cenę
начать обучение
sth comes at a price
cierpieć
начать обучение
suffer
maniak sms-owania
начать обучение
text-zombie
naturalne brzmienie języka
начать обучение
the natural flow of language
kciuk
начать обучение
thumb
wolontariusz
начать обучение
volunteer
jaka szkoda
начать обучение
what a shame

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.