Unit 4 Zawody

 0    125 карточки    olciaaka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
kosmetyczka
начать обучение
a beautician
strazak
начать обучение
firefighter
steward
начать обучение
flight attendant
wykladowca
начать обучение
Lecturer
Górnik
начать обучение
Miner
hydraulik
начать обучение
a plumber
żołnierz
начать обучение
a soldier
chirurg
начать обучение
a surgeon
stolarz
начать обучение
a carpenter
dyrektor generalny
начать обучение
chief executive officer
komik
начать обучение
comedian
doradca
начать обучение
counselor
portier
начать обучение
doorman
redaktor
начать обучение
an editor
majster
начать обучение
handyman
dietetyk
начать обучение
a nutritionist
psychiatra
начать обучение
a psychiatrist
W pracy
начать обучение
At work
zarządzać, odpowiadać za
начать обучение
be in charge of
utrzymywać się z czegoś
начать обучение
do something for a living
zawód
начать обучение
profession
wziąć odpowiedzialność za
начать обучение
take responsibility for
pracować jako
начать обучение
work as
pracować w firmie
начать обучение
to work for a company
pracować w dziale sprzedaży
начать обучение
work in sales
pracować nad
начать обучение
work on
pracować pod presją
начать обучение
to work under pressure
wymagający kwalifikacji
начать обучение
skilled
ambitny, stanowiący wyzwanie
начать обучение
challenging
bez perspektyw
начать обучение
dead-end
satysfakcjonujący
начать обучение
rewarding
niewymagajacy
начать обучение
undemanding
szansa na awans
начать обучение
chance of promotion
umowa
начать обучение
contract
pracować w nadgodzinach
начать обучение
do / work overtime
pracować na zmiany
начать обучение
do / work shifts
obowiazki
начать обучение
duties
zarobki
начать обучение
earnings
dochód
начать обучение
income
odejść z pracy
начать обучение
leave your job
płatny urlop
начать обучение
paid leave
dostać emeryturę
начать обучение
get a pension
na godzinę
начать обучение
per hour
stały
начать обучение
permanent
pensja
начать обучение
a salary
zwolnienie lekarskie / zasiłek chorobowy
начать обучение
sick leave / sick pay
podatek
начать обучение
tax
tymczasowy
начать обучение
temporary
napiwki
начать обучение
tips
pracować na nocna zmianę
начать обучение
do the graveyard shift
wydatki
начать обучение
expenses
reguralnie otrzymywać informacje zwrotne
начать обучение
get regular feedback
odbyć rozmowe z szefem na temat osiągnięć
начать обучение
have an appraisal
stawka godzinowa
начать обучение
hourly rate
zakres obowiązków
начать обучение
job description
płacą minimalna
начать обучение
minimum wage
płacić na fundusz emerytalny
начать обучение
pay into A pension scheme
podwyżka pensji
начать обучение
pay rise
okres próbny
начать обучение
trial period
odbyć praktyki
начать обучение
serve an apprenticeship
podpisać umowę
начать обучение
to sign a contract
morale w zespole
начать обучение
Staff morale
roczna ocena pracownika
начать обучение
yearly appraisal
warunki pracy
начать обучение
work conditions
zbieranie owoców
начать обучение
fruit picking
przewodnik
начать обучение
a tour guide
płaca/dniówka
начать обучение
wages
ogłaszać
начать обучение
advertise
ubiegać się o pracę
начать обучение
to apply for a job
zostać zwolnionym (z powodu redukcji zatrudnienia)
начать обучение
to be made redundant
zostać zatrudnionym
начать обучение
become employed
list motywacyjny
начать обучение
covering letter
załączyć
начать обучение
enclose
przedsiebiorca
начать обучение
Entrepreneur
wypełnić
начать обучение
to fill in
zacząć pracować na własny rachunek
начать обучение
go freelance
odbyć rozmowe kwalifikacyjną
начать обучение
have an interview
zatrudniać
начать обучение
hire
dział personalny
начать обучение
human resources
prowadzić rejestr
начать обучение
keep a record of
brak (doświadczenia)
начать обучение
lack of (experience)
bez pracy
начать обучение
out of work
rekrutacja
начать обучение
recruitment
odrzucić
начать обучение
reject
złożyć rezygnację
начать обучение
resign
prowadzić wlasna firme
начать обучение
run your own company
samozatrudniony
начать обучение
self-employed
lista najpoważniejszych kandydatów
начать обучение
short list
podjąć pracę
начать обучение
take up a job
aktualny
начать обучение
up-to-date
załączyć CV
начать обучение
to attach a CV
sprawdzić obecność
начать обучение
to check out a company
przejść wewnętrzne szkolenie
начать обучение
get in-house training
zostać zwolnionym z pracy
начать обучение
get sacked
strajkować
начать обучение
to go on strike
wręczyć wymówienie
начать обучение
to hand in your notice
przekazać informacje
начать обучение
hand over information
mieć procedure składania reklamacji
начать обучение
have a complaints procedure
zapisać się do zwiążku zawodowego
начать обучение
join a union
zarejestrować się jako bezrobotny
начать обучение
sign on (the dole)
przyjąć, zatrudnić
начать обучение
take on
przejąć od kogoś obowiązki
начать обучение
take over from someone
wziąć wolne
начать обучение
to take time off
objąć stanowisko
начать обучение
take up a position
elastyczne godziny pracy
начать обучение
work flexitime
zdolność, umiejętność
начать обучение
ability
w którymś momencie
начать обучение
at some point
rzucić, przerwać
начать обучение
drop out of
zrzędliwy
начать обучение
grumpy
spadek
начать обучение
inheritance
wprowadzic produkt na rynek
начать обучение
launch
podsumować
начать обучение
summarise
zaraźliwy
начать обучение
contagious
zadowolony
начать обучение
content
poswiecic sie (czemus)
начать обучение
to devote oneself to
robic cos w kwestiach zawodowych
начать обучение
do something workwise
pojawić się
начать обучение
emerge
pasować do siebie
начать обучение
go together
nie mieć pojęcia
начать обучение
have no clue
przetrwac utrzymac sie
начать обучение
last long
trafić na czołówki gazet
начать обучение
make the headlines
dbajacy tylko o pieniadze
начать обучение
money-minded
poza, oprócz
начать обучение
on top of
zastosować coś w praktyce
начать обучение
put something into practice
zainteresowany techniką
начать обучение
technology-oriented

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.