unit 4 repetytorium

 0    100 карточки    kotek855
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
księgowy
начать обучение
an accountant
aktor
начать обучение
actor
kierowca karetki
начать обучение
ambulance driver
pracownik banku
начать обучение
bank clerk
operator filmowy
начать обучение
cameraman
szef kuchni
начать обучение
a chef
programista
начать обучение
computer programmer
kucharz
начать обучение
a cook
dentysta
начать обучение
a dentist
lekarz
начать обучение
a doctor
instruktor jazdy/narciarski
начать обучение
driving / ski instructor
służby ratownicze
начать обучение
emergency services
inżynier
начать обучение
an engineer
rozrywka i media
начать обучение
entertainment and media
pracownik fabryki
начать обучение
factory worker
strażak
начать обучение
a fire fighter
stewardesa
начать обучение
a flight attendant
sektor hotelarski i gastronomiczny
начать обучение
fodd& hospitality
fryzjer
начать обучение
hairdresser
dziennikarz
начать обучение
a journalist
sędzia
начать обучение
a judge
prawo
начать обучение
law
prawnik
начать обучение
a lawyer
kierowca ciężarówki
начать обучение
lorry driver
menadżer
начать обучение
a manager
mechanik
начать обучение
a mechanic
model
начать обучение
model
pielęgniarz
начать обучение
nurse
ratownik medyczny
начать обучение
paramedic
policjant
начать обучение
a police officer
profesor
начать обучение
a professor
przedsawiciel handlowy
начать обучение
sales rep
naukowiec
начать обучение
a scientist
sekretarz
начать обучение
secretary
sprzedawca w sklepie
начать обучение
a shop assistant
projektant oprogramowania
начать обучение
software designer
taksówkarz
начать обучение
a taxi driver
nauczyciel
начать обучение
a teacher
technik
начать обучение
a technician
sektor usług
начать обучение
services sector
agent biura podróży
начать обучение
travel-agent
prezenter telewizyjny
начать обучение
TV presenter
kelner
начать обучение
a waiter
rachunek bankowy
начать обучение
bank account
nudny
начать обучение
boring
wymagający
начать обучение
challenging
niebezpieczny
начать обучение
dangerous
ekscytujący
начать обучение
exciting
mieć dużą odpowiedzialność
начать обучение
have a lot of responsibility
opiekować się kimś
начать обучение
to look after SB
ryzykowny
начать обучение
risky
satysfakcjonujący
начать обучение
satisfying
obsługiwać klientów
начать обучение
serve customers
stymul ący
начать обучение
stimulant
dobrze płatny / źle płatny
начать обучение
well-paid / badly paid
pracować w pomieszczeniu/na zewnątrz
начать обучение
work indoors / outdoors
ubiegać się o pracę
начать обучение
to apply for a job
być bezrobotnym
начать обучение
be unemployed
być dobrze opłacanym
начать обучение
be well paid
awansować
начать обучение
to promote
koledzy z pracy
начать обучение
colleagues
umiejętności komunikacyjne
начать обучение
communication skills
dojeżdżać do pracy
начать обучение
to commute
zarabiać pieniądze
начать обучение
make money
znaleść pracę
начать обучение
find work
lider
начать обучение
leader
cechy osobiste
начать обучение
personal qualities
niezawodny
начать обучение
reliable
mocne strony
начать обучение
strengths
stresujący
начать обучение
Stressful
pracować za granicą
начать обучение
Working abroad
doświadczenie zawodowe
начать обучение
work experience
pracować w pełnym wymiarze/w niepełnym wymiarze
начать обучение
work full-time / part-time
pracować w nadgorzinach
начать обучение
work overtime
godziny pracy
начать обучение
working hours
opieka nad dzieckiem
начать обучение
babysitting
mycie samochodu
начать обучение
washing the car
wyprowadzanie psa
начать обучение
dog walking
pakowanie prezentów
начать обучение
wrapping gifts
pakowanie zakupów przy kasie
начать обучение
grocery bagging
rozdawać ulotki
начать обучение
handing out leaflets
roznoszenie ulotek
начать обучение
hand out leaflets
roznosić gazety
начать обучение
newspapers delivery
czesanie zwierzęcia
начать обучение
pet grooming
opiekować się zwirzęciem w czasie nieobecności właściciela
начать обучение
pet sitting
umieć godpodarować pieniędzmy
начать обучение
be responsible with money
spędzać czas z kimś
начать обучение
hang out with
mieć zdecydowane poglądy (na temat)
начать обучение
have strong views (on)
organizować swój czas
начать обучение
organize your time
wykonywać pracę
начать обучение
do a job
otrzymać szansę zrobienia czegoś
начать обучение
get a chance to do something
tajemniczy klient
начать обучение
mystery shopper
zdumiony, zadziwiony
начать обучение
amazing/amazed
znydzony/ nuda
начать обучение
bored
w obliczu wezwania
начать обучение
challenged
roczarowany
начать обучение
disappointed in the
podekscytowany
начать обучение
excited
wyczerpany
начать обучение
exhausted
zadowolony
начать обучение
pleased
zmęczony
начать обучение
tired

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.