unit 3 słówka

 0    23 карточки    patrycjamigowska3
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
stać się znanym
начать обучение
become famous
zakochać się
начать обучение
fall in love
dostać pracę
начать обучение
get a job
rozwieść się
начать обучение
get divorced
ożenić się
начать обучение
get married
stać się bogatym
начать обучение
get rich
iść na uniwersytet
начать обучение
go to university
kłócić się
начать обучение
have an argument
mieć operację
начать обучение
have an operation
mieć dzieci
начать обучение
have children
pogodzić się
начать обучение
make up
przeprowadzić się
начать обучение
move house
ściągać na sprawdzianie
начать обучение
cheat in a test
poprawać błędy
начать обучение
correct mistakes
zrobić świetny projekt
начать обучение
do a brilliant project
nie zaliczyć sprawdzianu
начать обучение
fail a test
dostać dobrą ocenę
начать обучение
get a good mark
dostać niską ocenę
начать обучение
get a low mark
robić błędy
начать обучение
make mistakes
zaliczyć sprawdzian
начать обучение
pass a test
uważać na lekcji
начать обучение
pay attention in class
powtarzać do sprawdzianu
начать обучение
revise for a test
napisać znakomite wypracowanie
начать обучение
write an excellent essay

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.