Unit 2 cz.1

 0    78 карточки    oliwkaadamczyk
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
księgowy
начать обучение
accountant
architekt
начать обучение
architect
kosmetyczka
начать обучение
beautician
szef
начать обучение
boss
biznesmen/bizneswoman
начать обучение
businessman/businesswoman
aptekarz, chemik
начать обучение
chemist
komik
начать обучение
comedian
psycholog szkolny
начать обучение
counsellor
dentysta
начать обучение
dentist
redaktor
начать обучение
editor
elektryk
начать обучение
electrician
pracownik
начать обучение
employee
kierownik
начать обучение
executive
grafik
начать обучение
graphic designer
łowca głów
начать обучение
headhunter
instruktor
начать обучение
instructor
dziennikarz
начать обучение
journalist
bibliotekarz
начать обучение
librarian
niania
начать обучение
nanny
powieściopisarz
начать обучение
novelist
właściciel firmy
начать обучение
owner of A company
lekarz
начать обучение
physician
fizyk
начать обучение
physicist
polityk
начать обучение
politician
prezenter
начать обучение
presenter
programista
начать обучение
programmer
recepcjonistka
начать обучение
receptionist
przedstawiciel handlowy
начать обучение
sales representative
naukowiec
начать обучение
scientist
żołnierz
начать обучение
soldier
chirurg
начать обучение
surgeon
technik
начать обучение
technician
kiepsko płatny
начать обучение
badly paid
być odpowiedzialnym za coś
начать обучение
be in charge of sth
obsługiwać klientów
начать обучение
deal with clients
dobrze zarabiać
начать обучение
earn a good salary
zatrudniony
начать обучение
employed
na cały etat
начать обучение
full-time
dostawać awans
начать обучение
get promotion
mieć możliwość awansu
начать обучение
have promotion oportunities
wymagać odpowiedzialności
начать обучение
involve responsibility
na pół etatu
начать обучение
part-time
odejść z pracy
начать обучение
quit your job
posiadający własną działalność gospodarczą
начать обучение
self-employed
stresujący
начать обучение
Stressful
bezrobotny
начать обучение
unemployed
pracować na zewnątrz
начать обучение
work outside
pracować po godzinach
начать обучение
work overtime
przyjemna atmosfera
начать обучение
fun atmosphere
pomocni współpracownicy
начать обучение
helpful colleagues
nowoczesny sprzęt
начать обучение
modern equipment
regularne przerwy
начать обучение
regular breaks
środowisko pracy
начать обучение
working environment
możliwość rozwoju zawodowego
начать обучение
career opportunity
doradca zawodowy
начать обучение
careers adviser
pisać test
начать обучение
do a test
zajmować się czymś zawodowo
начать обучение
do sth for a living
dobrze sobie w czymś radzić
начать обучение
do well in sth
szybko zmieniający rynek pracy
начать обучение
fast-changing job market
odkryć/wykorzystywać swój potencjał
начать обучение
find/realise your potential
znaleźć pracę
начать обучение
find employment
dowiedzieć się czegoś
начать обучение
find sth out
wybierać drogę zawodową
начать обучение
follow a career
szukać pracy
начать обучение
look for a job
ubiegać się o stanowisko
начать обучение
apply for the post of
być dobrym w czymś
начать обучение
be good at
mieć podejście do dzieci
начать обучение
be good with children
być opłacanym co tydzień/miesiąc
начать обучение
be paid week / month
być odpowiedzialnym za coś
начать обучение
be responsible for something
załączać CV
начать обучение
enclose a CV
mieć doświadczenie w czymś
начать обучение
have experience in something
zatrudnić kogoś
начать обучение
hire sb
posiadać certyfikat
начать обучение
hold a certificate
mocna strona
начать обучение
strength
odpowiedni kandydat
начать обучение
suitable candidate
praca wakacyjna
начать обучение
summer job
osoba umiejąca pracować w zespole
начать обучение
team player
słaba strona
начать обучение
weakness

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.