U lekarza - At the Doctor's

5  1    110 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Co Pana / Panią sprowadza?
начать обучение
What has brought you along?
W czym problem?
начать обучение
What's the trouble? / What's the matter?
Co mogę dla Pana / Pani zrobić? / W czym mogę służyć?
начать обучение
What can I do for you?
Od jak dawna Pani / Panu to przeszkadza?
начать обучение
How long has it been bothering you?
Od jak dawna ma Pan / Pani to?
начать обучение
How long have you had it?
Jak długo utrzymuje się ten stan?
начать обучение
How long have you been like this?
Jak długo trwa ból?
начать обучение
How Iong does the pain last?
Gdzie boli?
начать обучение
Where does it hurt?
Czy może Pan / Pani opisać ból?
начать обучение
Can you describe the pain?
Jaki to rodzaj bólu?
начать обучение
What kind of pain is it?
Która część pleców boli? / Która część pleców jest dotknięta (bólem / chorobą)?
начать обучение
Which part of your back is affected?
Czy wymiotował Pan / wymiotowała Pani?
начать обучение
Have you been vomiting?
Co było przyczyną śmierci?
начать обучение
What was the cause of death?
Czy masz problemy z żołądkiem?
начать обучение
Have you any trouble with your stomach?
Jaki masz apetyt?
начать обучение
What's your appetite like?
Czy straciłeś na wadze?
начать обучение
Have you lost any weight?
Czy twoje stolce są czarne?
начать обучение
Are your stools black?
Czy (masz) jakieś problemy z pęcherzem?
начать обучение
Any problems with your bladder?
Czy zauważyłeś jakieś ...?
начать обучение
Have you noticed any ...?
Czy cierpisz na ...?
начать обучение
Do you suffer from ...?
Czy przeszkadza Ci światło?
начать обучение
Does light bother you?
Co jest przyczyną mojego problemu?
начать обучение
What's the cause of my problem?
Jak jest to poważne?
начать обучение
How serious is it?
Co zamierza Pan / Pani z tym zrobić?
начать обучение
What are you going to do about it?
Jakie są szanse na pełny powrót do zdrowia?
начать обучение
What are the chances of a full recovery?
Ciągle się pogarsza.
начать обучение
It gets worse and worse.
Proszę zdjąć ubranie wierzchnie.
начать обучение
Remove your overwear.
Proszę skierować głowę w tę stronę.
начать обучение
Turn your head this way.
Proszę otworzyć usta.
начать обучение
Open your mouth.
Przechyl głowę do tyłu.
начать обучение
Tilt your head back.
Proszę wstać.
начать обучение
Stand up.
Teraz będę...
начать обучение
Now I'm going to...
Teraz chcę byś...
начать обучение
Now I want you to...
To nie potrwa długo.
начать обучение
It won't take very long.
Teraz zrobię Panu / Pani zastrzyk.
начать обучение
Now I'm going to give you an injection.
Następną rzeczą jaką zrobię to...
начать обучение
Now the next thing I'm going to do is...
Na początku tylko (zrobię)...
начать обучение
First of all, I'm just going to...
Teraz jesteśmy gotowi (na zrobienie)...
начать обучение
Now we're ready to...
Nie powinno boleć.
начать обучение
It shouldn't be painful.
To może być nieco nieprzyjemne.
начать обучение
This may feel a little bit uncomfortable.
Nie zajmie to długo.
начать обучение
It won't take long.
Będzie Pan / Pani musiała odpocząć przez kilka dni (spędzić kilka dni bez pracy)
начать обучение
You'll need a few days off work.
Powinieneś odpoczywać.
начать обучение
You should rest.
Musisz odpoczywać.
начать обучение
You need to rest.
Powinieneś robić te ćwiczenia trzy razy dziennie.
начать обучение
You should do these exercises three times a day,
Proszę się tu położyć.
начать обучение
Please lie down over here.
Nie ma się o co bać.
начать обучение
There is nothing to worry about.
Proszę się uspokoić.
начать обучение
Calm down, please.
tępy rodzaj bólu
начать обучение
a dull sort of ache
uczucie ucisku
начать обучение
a feeling of pressure
palący ból
начать обучение
a burning pain
okropne zatwardzenie
начать обучение
terrible constipation
spuchnięte kostki
начать обучение
swollen ankles
ból brzucha
начать обучение
stomach ache
rozdzierający ból
начать обучение
gnawing pain
rwący ból
начать обучение
stabbing pain
początkowe objawy
начать обучение
initial symptoms
początkowa diagnoza
начать обучение
initial diagnosis
wypisać lek na receptę
начать обучение
to prescribe medicine
wizyta (lekarza) w domu
начать обучение
home visit
kontynuować przyjmowanie antybiotyku
начать обучение
to continue taking antibiotic
wzrost
начать обучение
height
waga
(kilogramy)
начать обучение
weight
badanie moczu
начать обучение
urine test
badanie / przegląd zębów
начать обучение
inspection of teeth
próbka krwi na badanie grupy krwi
начать обучение
blood sample for blood typing
próbka krwi na badanie hemoglobiny
начать обучение
blood sample for haemoglobin test
znieczulenie miejscowe
начать обучение
local anaesthetic
leżeć / położyć się
начать обучение
lie down
ból
(krótkotrwały)
начать обучение
pain
ból
(długotrwały)
начать обучение
ache
bolesny
начать обучение
painful
chory
(UK)
начать обучение
ill
chory
(USA)
начать обучение
sick
(w UK - mający mdłości)
choroba
(ogólny stan)
начать обучение
illness
choroba
(konkretna, o konkretnych objawach)
начать обучение
disease
zwichnięcie
начать обучение
sprain
złamanie
начать обучение
break
ból zęba
начать обучение
toothache
mierzyć komuś temperaturę
начать обучение
to take one's temperature
mierzyć komuś ciśnienie krwi
начать обучение
to take one's blood pressure
złapać grypę
начать обучение
to catch the flu
podłapać jakąś infekcję
начать обучение
to pick up some infection
iść do lekarza
начать обучение
to go to a doctor
badać pacjenta
начать обучение
to examine a patient
leczyć
начать обучение
to cure
wypisać receptę
начать обучение
to write a prescription / to prescribe
wystawiać zwolnienie lekarskie
начать обучение
to give a medical leave
badanie ogólne
начать обучение
checkup
dolegliwość
начать обучение
ailment
tylko na receptę
начать обучение
on prescription only
nie czuć się dobrze
начать обучение
to be unwell
kaszleć krwią
начать обучение
to cough up blood
dostać zatwardzenia
начать обучение
become constipated
kręcić się w głowie / mieć zawroty głowy
начать обучение
to feel dizzy
mieć / czuć ból w klatce piersiowej
начать обучение
to have pain in one's chest
mieć problem z pęcherzem
начать обучение
to have problems with one's bladder
wzrost wagi
начать обучение
weight gain
spadek wagi
начать обучение
weight loss
przyjęcie do szpitala
начать обучение
hospital admission
oddział
(w szpitalu)
начать обучение
ward
dzwonić po karetkę pogotowia
начать обучение
to call for an ambulance
wezwać lekarza
начать обучение
to call for a doctor
zarejestrować się
начать обучение
to register
udzielać pierwszej pomocy
начать обучение
to give first aid
krwawienie
начать обучение
bleeding
dreszcze
начать обучение
shivers
wyzdrowienie
начать обучение
recovery
wykrywanie
начать обучение
detection
grupa podwyższonego ryzyka
начать обучение
high-risk group

Комментарии:

fredpol4 написал: 2016-03-06 22:14:31
świetne

kaztrz написал: 2017-02-03 13:26:28
Bardzo dobre. Dzięki. Muszę jeszcze znaleźć oddzielnie same słówka

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.