U 5.1 CB pp. 56, 152

 0    19 карточки    magdalenaczuba
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
ujawniać poufne informacje
начать обучение
disclose confidential information
tajne dane
начать обучение
classified data
poufne informacje
начать обучение
confidential information
zatajać, ukrywać
начать обучение
conceal
ujawniać, wyjawiać
начать обучение
disclose, reveal, divulge
wypsnąć się, wygadać się
начать обучение
let it slip
tajna działania
начать обучение
covert operations
ukradkowe spojrzenie
начать обучение
covert glance
mieć coś do ukrycia
начать обучение
have something to hide
między nami mówiąc (w zaufaniu)
начать обучение
between you and me
wyglądać podejrzanie
начать обучение
look furtive
ukradkowe spojrzenie
начать обучение
furtive glance
coś jest cicho-sza (prośba, by nie ujawniać tych informacji)
начать обучение
it's hush-hush
wypaplać coś
начать обучение
blurt something out
zachować sekret
начать обучение
keep a secret
puścić parę z ust, puścić farbę (beans)
начать обучение
spill the beans
wygadać się (cat)
начать обучение
let the cat out of the bag
wygadać się (game)
начать обучение
give the game away
skryty (o osobie)
начать обучение
secretive

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.