U 5.1 CB p. 57 ex. 5 modal related expressions

 0    11 карточки    magdalenaczuba
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
dozwolony, dopuszczalny
начать обучение
permissible
być zmuszonym do zrobienia czegoś (x2)
начать обучение
to be forced to do somethin, be compelled to do something
mieć odwagę coś zrobić
начать обучение
have the courage to do something
mieć czelność coś zrobić
начать обучение
dare to do something
zabraniać czegoś (x2)
начать обучение
forbid, ban something (x2)
coś jest zabronione
начать обучение
something is forbidden, banned
wprowadzić zakaz na
начать обучение
Put a ban on
Mam zakaz jazdy samochodem
начать обучение
I'm banned from driving
obowiązkowy, przymusowy
начать обучение
obligatory, compulsory
Nie musieliśmy wypełniać zadnych dokumentów (więc nie wypełniliśmy)
начать обучение
We didn't need to fill in any forms.
Okazało się, że nie musieliśmy wypełniać dokumentów. (ale to zrobiliśmy, niepotrzebnie)
начать обучение
It turned out that we needen't have filled in any froms.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.