Trifle Schrëtt fir Schrëtt - Trifle step-by-step

 0    14 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
1. Fir d'éischt schneit de Biscuit a Sträifen an lee se an eng Schossel.
начать обучение
1. First, cut up the sponge cake into strips and place them in the bottom of a glass bowl.
2. Wann du wëlls, kanns du de Kuch an Alkohol, wéi zum Beispill Sherry, aweechen.
начать обучение
2. If you want, you can soak the cake in alcohol such as sherry.
3. Hal dech un d'Gebrauchsanweisunge vun der Jelly Tut.
начать обучение
3. Follow the instructions on the packet of jelly.
4. Schmëlz et an kachend Waasser.
начать обучение
4. Melt it in boiling water.
5. Als nächst, gëff d'Jelly Flëssegkeet bei d'Biscuit Sträife bäi.
начать обучение
5. Next pour the jelly liquid onto the sponge fingers.
6. Lee d'Schossel an de Frigo.
начать обучение
6. Leave the bowl to set in the fridge.
7. An der Tëschenzäit, preparéier de Pudding.
начать обучение
7. Meanwhile, prepare the custard.
8. Füg de Puder an eng Kasseroll mat Mëllech a Vanill Essenz.
начать обучение
8. Add the powder to a saucepan of milk and vanilla essence.
9. Réier et bis et déckflësseg gëtt.
начать обучение
9. Stir it until it becomes thick.
10. Dunn schëtt de Pudding iwwer de Jelly a looss alles am Frigo setzen.
начать обучение
10. Then pour the custard over the jelly layer and leave everything to set in the fridge again.
11. Preparéier deng eege Schlagsahn.
начать обучение
11. Now, whip some double cream with a whisk until it thickens.
12. Wann du wëlls kanns du e bëssen Zocker dobäi ginn.
начать обучение
12. You can add some sugar for sweetness if you wish.
13. Schliisslech, gëff d'Schlagsahn dobäi.
начать обучение
13. Finally, spread the whipped cream on top of all the other layers.
14. Zousätzlech kanns du Uebst oder Séissegkeeten als Dekoratioun dobäi ginn. E puer beléift Optioune si Banannen oder Schockela.
начать обучение
14. Additionally, you can add any fruit or sweets that you like on top of the cream, as decoration. Some popular options are banana slices or chocolate sprinkles.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.