Top 300 adjectives in Dutch 151-200

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
divine
"The Divine Comedy" is considered one of the most important works of European literature.
начать обучение
goddelijk
"De goddelijke komedie" wordt beschouwd als een van de belangrijkste werken uit de Europese literatuur.
clean
also: pure
Water is rein.
начать обучение
rein
Water is clean.
corrupt
Many politicians are corrupt.
начать обучение
corrupt
Veel politici zijn corrupt.
costly
This trip is too costly for us.
начать обучение
kostbaar
ook: duur
Deze reis is te kostbaar voor ons.
imaginative
The way he dresses is very imaginative.
начать обучение
fantasierijk
ook: creatief
Hij kleedt zich zeer fantasierijk.
risky
It is a very risky business.
начать обучение
riskant
Het gaat om een erg riskante onderneming.
ugly
I love you even though you're ugly.
начать обучение
lelijk
Ik hou van je ondanks dat je lelijk bent.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 300 adjectives in Dutch"
(всего 301 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.