Top 100 Frázových Sloves 76 - 100 - Top 100 Phrasal verbs 76 - 100

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
odložit, odsunout něco
Musím naši schůzku odložit.
начать обучение
to put something off
I have to put off our meeting.
odradit někoho
Tím proslovem mě odradil.
начать обучение
to put someone off
He put me off with that speech.
obléci si
Oblékni si kabát, venku je zima.
начать обучение
to put something on
put on weight = přibrat
Put on a coat, it's cold outside.
zhasnout, uhasit, típnout
Nech mě típnout tu cigaretu.
начать обучение
to put out
Let me put the cigarette out.
vyvěsit, vylepit, postavit
Pověsil jsem nový obraz.
начать обучение
to put something up
I've put up a new painting.
natáhnout, oškubat někoho
nepoctivě někomu naúčtovat vyšší částku
Ten taxikář mě pěkně pěkně oškubal.
начать обучение
to rip off
The taxi driver ripped me off.
utéct
Utekl, než ho policie mohla chytit.
начать обучение
to run away
He ran away before the police could catch him.
spotřebovat, vyčerpat se, už nemít
Už jsem úplně bez peněz.
начать обучение
to run out of
I've totally ran out of money.
spořit, (u)šetřit, našetřit
Tento měsíc bychom měli šetřit.
начать обучение
to save up
We should save up this month.
dát se do pohybu, vyrazit (na cestu)
Je čas vyrazit.
начать обучение
to set off
It's time to set off.
založit, zřídit, vytvořit
Nedávno jsem založil startup.
начать обучение
to set up
I set up a startup recently.
zpomalit
Zpomal, tady je zastávka!
начать обучение
to slow down
Slow down, there's a stop!
vyřešit, dát do pořádku
také: roztřídit
Zkus vyřešit tohle dilema.
начать обучение
to sort out
Try to sort out this dilemma.
vstát, postavit se
Postav se a dávej pozor!
начать обучение
to stand up
Stand up and look out!
sundat, sejmout
Trenér se snaží Joseho sundat.
начать обучение
to take someone down
The coach is trying to take Jose down.
zabývat se něčím, začít se něčemu věnovat, dát se na něco
Začali jsme spolu chodit plavat.
начать обучение
to take up something
We took up swimming together.
vzlétnout, odstartovat
Letadlo právě vzlétlo.
начать обучение
to take off
The airplane has just taken off.
vynadat, sjet, sprdnout někoho
Proč jsi mi vynadal?
начать обучение
to tell off
Why did you tell me off?
vyhodit
Můžeš tu citronovou kůru vyhodit?
начать обучение
to throw away
Can you throw away this lemon peel?
odmítnout
také: ztlumit, ztišit
Banka odmítla mou žádost o půjčku.
начать обучение
to turn down
The bank turned down my loan application.
otočit se, obrátit se
Otoč se, jde učitelka!
начать обучение
to turn around
Turn around, the teacher is coming!
probudit se, vzbudit se
Ona se musí vzbudit brzy ráno.
начать обучение
to wake up
She needs to wake up early in the morning.
cvičit, posilovat
také: přijít na něco, objevit, vymyslet něco
Cvičil jsem celý den a teď jsem velmi unavený.
начать обучение
to work out
I worked out all day, now I'm very tired.
poznamenat si, zapsat
Napiš si to, co učitel vysvětluje.
начать обучение
to write down
Write down what the teacher explains.
umýt / umývat nádobí
Po jídle jsem umyl nádobí.
начать обучение
to wash up
I washed up after I had eaten.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.