Thời gian - Tiempo

 0    26 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
bây giờ
Bây giờ tôi bận.
начать обучение
ahora
Estoy ocupado ahora.
đến
Các cửa hàng mở cửa cho đến 8 giờ tối.
начать обучение
hasta
La tienda está abierta hasta las 8 de la tarde.
vào buổi tối
Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi tối.
начать обучение
por la tarde
Vamos a quedar por la tarde.
8 giờ kém 15
Tôi hoàn thành công việc lúc 8 giờ kém 15.
начать обучение
las 8 menos cuarto
Termino de trabajar a las 8 menos cuarto.
tháng
Tôi đã ở Rome cách đây một tháng.
начать обучение
mes
Estuve en Roma hace un mes.
năm
Chúc mừng năm mới!
начать обучение
año
¡Feliz año nuevo!
một lần
Tôi đi đến phòng tập thể dục mỗi tuần một lần.
начать обучение
una vez
Voy al gimnasio una vez a la semana
+19 карточки
Урок является частью курса
"Tiếng Tây Ban Nha ngày 2"
(всего 173 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.