The Gold Rush

 0    31 карточка    dawidkrupa
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
znaleźć złoto
начать обучение
find gold
podekscytować się, podjarać się
начать обучение
get excited
to samo miejsce
начать обучение
the same place
wzbogacić się
начать обучение
get rich
gorączka złota
начать обучение
Gold Rush
pośpiech, spieszyć się
начать обучение
rush
godziny szczytu
начать обучение
rush hour
w różnych miejscach na całym
начать обучение
in different places all over the world
pustynia
начать обучение
a desert
podróżować przez pustynię
начать обучение
travel across the desert
kolejny
начать обучение
another
bardzo zimny region
начать обучение
very cold region
przeciętny, średni
начать обучение
average
dotrzeć na miejsce
начать обучение
arrive / get there
mimo że, chociaż
начать обучение
although
szukać
начать обучение
look for, seek
podróż
начать обучение
the journey
iść na piechotę
начать обучение
go on foot
przejść przez (rzekę, ulicę, granicę)
начать обучение
cross (river, street, border)
stromy stok
начать обучение
steep slope
tani / drogi
начать обучение
cheap / expensive
oblodzony
начать обучение
icy
To oznacza, że...
начать обучение
It means that...
nieść (w rękę)
начать обучение
carry sth
zachorować
начать обучение
fall ill
zawrócić
начать обучение
turn back
nadal
начать обучение
still
niestety
начать обучение
unfortunately
Do czasu gdy...
начать обучение
By the time...
właściciel
начать обучение
the owner
przyciągać klientów
начать обучение
attract customers

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.