szkoła słówka

 0    78 карточки    jakubprzewozny0
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
przeciebiorczosc
начать обучение
business studies
chemia
начать обучение
chemistry
Języki obce
начать обучение
Foreign languages
przedmioty humanistyczne
начать обучение
humanities
wychowanie fizyczna
начать обучение
physical education
fizyka
начать обучение
physics
religijna
начать обучение
religious education
przedmioty ścisłe
начать обучение
science
wiedzą o społeczeństwie
начать обучение
social education
przedmiot szkolny
начать обучение
subject
program nauczania przedmiotu
начать обучение
syllabus
plan lekcji
начать обучение
schedule
wykonywać ćwiczenia gramatyczne i słownictwa
начать обучение
do grammar and vocabulary exercises
zbadaj owady pod mikroskopem
начать обучение
examine insects under the microscope
ciekawa lekcja
начать обучение
engaging lesson
przydatna lekcja
начать обучение
useful lesson
szkicować
начать обучение
sketch
studiować prawa człowieka i politykę
начать обучение
study human rights and policts
używać substancje chemiczne
начать обучение
use chemical solutions
używaj specjalnego sprzętu
начать обучение
use specjal equipment
siedzieć w ławce
начать обучение
sit at your desk
boisko sportowe
начать обучение
sport field
apel
начать обучение
assembly
obecność
начать обучение
attendance
nieobecność
начать обучение
absence
znęcać się nad kimś
начать обучение
bully sb
prześladowanie
начать обучение
bullying
przestać chodzić do szkoły
начать обучение
drop out of school
źle zdać egzamin
начать обучение
do badly exam
Egzamin próbny
начать обучение
mock exam
ocena
начать обучение
mark
dostać ocenę
начать обучение
get a Mark
Stawiać ocenę
начать обучение
give a Mark
absolwent
начать обучение
graduate
kończyć szkołę
начать обучение
graduate form school
uczyć się czegoś na pamięć
начать обучение
learn sth by heart
wywiadówka
начать обучение
parents evening
dziennik
начать обучение
register
powtarzać materiał
начать обучение
revise
opuszczać le
начать обучение
skip a class
lekcje baletu
начать обучение
ballet classes
chór
начать обучение
choir
zrobić kurs żeglarski
начать обучение
do a sailing course
pracować społecznie
начать обучение
do voluntary work
klub teatralny
начать обучение
drama club
organizować imprezy charytatywne
начать обучение
organise charity events
Grać w zespole muzycznym
начать обучение
Play in a band
szkoła wyższa
начать обучение
college
nauczanie w domu
начать обучение
home schooling
internat szkolny
начать обучение
boarding school
szkoła bez wggledu na winiki w nauce
начать обучение
comprehensive school
szkoła koedukacyjna
начать обучение
mixed school
przedszkole
начать обучение
nursery school
szkoła podstawowa
начать обучение
primary school
szkoła średnia
начать обучение
secondary school
szkoła zawodowa
начать обучение
vocational school
robić powtórkę/powtarzać
начать обучение
do revision
studiować coś
начать обучение
do a degree in sth
zrobić błąd
начать обучение
make a mistake
zrób sobie 1 rok przerwy w nauce
начать обучение
take a gap year
pisać sprawdzian
начать обучение
take a test
dostać się na uniwersytet
начать обучение
get into university
popraw swoje umiejętności językowe
начать обучение
improve your language skills
dowiedzieć się o innych kulturach
начать обучение
learn about other cultures
wykład
начать обучение
lecture
opłacać czesne
начать обучение
pay tuitions fees
doktorat
начать обучение
phd
stypendium
начать обучение
sholarship
wziąć udział w wydarzeniach towarzyskich
начать обучение
take a part social events
wziąć udział w programach wymiany międzynarodowej
начать обучение
take a part International Exchange programes
wykształcenie wyższe
начать обучение
university education
pożyczyć coś od kogoś
начать обучение
borrow sth form sb
pożyczyć coś komuś
начать обучение
lend sb sth
ćwiczenie praktyka
начать обучение
practice
ćwiczyć
начать обучение
practise
rozsądny
начать обучение
sensible
wrażliwy
начать обучение
sensitive
uczyć kogoś
начать обучение
teach

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.