SZKOŁA 1.7 School life

 0    51 карточка    grzegorz grycz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
ability
начать обучение
zdolność
assing an essay (on sth)
начать обучение
zadać wypracowanie (na temat)
be at a class / a lesson
начать обучение
być w klasie/ na lekcji
browse websites
начать обучение
przeglądać strony internetowe
bully sb
начать обучение
znęcać się nad kimś
carry out an experiment
начать обучение
przeprowadzić eksperyment
combine text and graphics
начать обучение
łączenie tekstu i grafiki
copybook, exercise-book, notebook, folder
начать обучение
zeszyt
count
начать обучение
liczyć
cram, swot
начать обучение
wkuwać
deadline
начать обучение
ostateczny termin (wykonania pracy)
division
начать обучение
dzielenie
discipline
начать обучение
dyscyplina
do
начать обучение
wykonać
do a project (on sth)
начать обучение
wykonać projekt (na jakiś temat)
do an exercise / a task / an activity
начать обучение
wykonaj ćwiczenie / zadanie / działanie
do one's best
начать обучение
mocno się starać
draw a sketch
начать обучение
narysować szkic
examine sth under the microscope
начать обучение
zbadanie czegoś pod mikroskopem
get extra lessons
начать обучение
brać dodatkowe lekcje
grade, mark
начать обучение
ocena
get a grade/mark
начать обучение
uzyskać ocenę
give a grade
начать обучение
stawiać ocenę
have a good head for figures
начать обучение
mieć dobrą głowę do liczb
have sth on the trip of the tongue
начать обучение
mieć coś na końcu języka
homework
начать обучение
praca domowa
do homework
начать обучение
odrabiać pracę domową
get homework
начать обучение
dostać pracę domową
hand in homework
начать обучение
oddawać pracę domową
set homework
начать обучение
stawiać pracę domową
interactive whiteboard
начать обучение
tablica interaktywna
knowledge
начать обучение
wiedza
learn sth by heart
начать обучение
nauczyć się czegoś na pamięć
make mistakes
начать обучение
popełniać błędy
memorize dates
начать обучение
zapamiętać daty
multiplication
начать обучение
mnożenie
open day
начать обучение
dzień otwarty
parent-teacher organization
начать обучение
komitet rodzicielski
play handball
начать обучение
grać w piłkę ręczną
read a map
начать обучение
posługiwać sie mapą
ring a bell
начать обучение
brzmieć znajomo
school trip
начать обучение
wycieczka szkolna
set books
начать обучение
lektury szkolne
skill
начать обучение
umiejątność
solve a problem
начать обучение
rozwiązać problem
spelling
начать обучение
ortografia
study human rights and politics
начать обучение
studiować prawa człowieka i politykę
take a break
начать обучение
zrobić sobie przerwę
textbook/ coursebook
начать обучение
Podręcznik
uniform
начать обучение
mundurek
write a review
начать обучение
napisać recenzję

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.