Subiect - Topic

 0    14 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Voi analiza următoarele domenii...
начать обучение
I shall be looking at the following areas:...
Această prezentare se concentrează pe problematica tipurilor de management.
начать обучение
This presentation focuses on the issue of management styles.
Astfel că motivul prezentării mele de astăzi este spre a informa / discuta / prezenta / analiza...
начать обучение
So the purpose of my presentation today is to inform / discuss / present / analyse...
Subiectul discursului meu este e-marketing.
начать обучение
The theme of my talk is e-marketing.
Ce aș vrea să fac este să discut despre cele mai importante probleme ale acestui subiect.
начать обучение
What I’d like to do is to discuss the most important issues of this topic.
Intenționez să aduc în discuție subiectul legat de proprietatea intelectuală.
начать обучение
I intend to discuss the topic of intellectual property.
Există multe preocupări în ceea ce privește competiția.
начать обучение
There are many concerns regarding competition.
+7 карточки
Урок является частью курса
"Business English - Prezentări"
(всего 347 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.