Styczeń 2020

 0    68 карточки    monikaolesiewicz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
zdrowie
начать обучение
health
bogactwo
начать обучение
wealth
bądź zdrowy i bogaty
начать обучение
be healthy and wealthy
Nie musiałam
начать обучение
I didn't have to
Niegrzeczne dziecko
начать обучение
A naughty child
opieka nad małymi dziećmi może być bardzo męcząca
начать обучение
looking after small children can be very tireing
widok
начать обучение
the view
nie mieliśmy od niej wiadomości, odkąd przybyła do Bangkoku. to jest bardzo niepokojące
начать обучение
we haven't heard from her since she arrived in Bangkok. it is very worrying
zmuszać się do ćwiczeń każdego dnia
начать обучение
to make yourself do exercise ever day
pomagają sobie w jedzeniu
начать обучение
they help themselves to food
sama namalowała łazienkę, sobie
начать обучение
she painted the bathroom herself
komputer wyłącza się, jeśli nikt go nie używa
начать обучение
the computer turns itself off if nobody uses it for a while
Zawsze śpiewam sobie kiedy jestem pod prysznicem
начать обучение
i always sing to myself when i am in the shower
sami znaleźliśmy mieszkanie sobie
начать обучение
we found The flat ourselves
sam
начать обучение
himself
sama (zraniła się)
начать обучение
herself (she hurt herself)
sam
начать обучение
myself
sobie
начать обучение
itself
sami (okazało się)
начать обучение
ourselves (we found ourselves)
Sami (znaleźliście siebie)
начать обучение
yourselves (you found yourselves)
sami
начать обучение
themselves
Zawsze sprawdzam się na nowe słownictwo
начать обучение
I always test myself on new vacabulary
mój wujek sam zbudował dom
начать обучение
my uncle built the house himself
włącza się i wyłącza
начать обучение
it turns itself on nad off
czy sam naprawiłeś komputer?
начать обучение
did you fix The computer yourself?
moja siostra jest taka próżna. Za każdym razem, gdy mija lustro, patrzy na siebie
начать обучение
my sister's so vain. Every time she passes a mirror, she look at herself in it
niezdecydowany, niepewny
начать обучение
puzzled
być rozbawiony
начать обучение
be amused
coś jest zabawne
начать обучение
sth is amusing
nienadający się do jedzenia
начать обучение
was off
Spójrz na siebie
начать обучение
look at yourself
zrobiłeś to sam?
начать обучение
did you do it yourself?
zawsze robi to sama
начать обучение
she always do it herself
częstuj sie
начать обучение
help yourself
wysiądz z samochodu
начать обучение
get out of the car
wsiąść do samochodu
начать обучение
get into the car
rzeczy
начать обучение
stuff
go wyłączyć ... go włączyć
начать обучение
turn it off ... turn it on
wybiera numer
начать обучение
he is dialling a number
pisze do znajomych
начать обучение
he is texting a friends
nauczył się wielu języków
начать обучение
he taught himself many of the languages
4 rzeczy, które doprowadzają mnie do szału
начать обучение
4 things which drive me crazy
Zrobię dzisiaj
начать обучение
I am gonna do today
Byłem naprawdę niezdecydowany
начать обучение
I was realny hesitand
jego uczniowie się spóźniają
начать обучение
his students are late
strefa komfortu
начать обучение
comfort zone
on ma własne bisnes
начать обучение
he has own bisnes
jego dzieci uwielbiają mieszkać w Polsce
начать обучение
his children Love living in Poland
ściszę telefon
начать обучение
I will put it on silent,
muszę odebrać telefon
начать обучение
i have to pick it up
Muszę się rozłączyć
начать обучение
I have to hung up
czy możemy przełozyć test?
начать обучение
can we postpone the test to next week
czy możemy odłożyć test na następny tydzień
начать обучение
can we put off the test to next week
Uratował mnie dzwonek
начать обучение
I was saved by the bell
gdy mamy wątpliwości
начать обучение
when we are in doubt
kiedy mamy wątpliwości, upewniamy się, że myślimy prawidłowo
начать обучение
when we are in doubt we have make shure we thing corently
Mam wątpliwości
начать обучение
I am in doubt
Mam kilka wątpliwości
начать обучение
I have same doubts
odpowiedni / odpowiednia, właściwe
начать обучение
appropriate
nieodpowiednie, niewłaściwe
начать обучение
inappropriate
odbiór jest słaby, słaby zasięg
начать обучение
reception is poor
przyjęcia weselne
начать обучение
wedding reception
Zasługuję na wakacje
начать обучение
I deserve some holiday
Zasługuję na podwyżkę
начать обучение
I deserve pay rise
Z góry przepraszam
начать обучение
I apologise in advance
Z góry dziękuję
начать обучение
thank you in advance
To jest bardzo niegrzeczne
начать обучение
It is insulting
włącz wibrację telefonu
начать обучение
put your phone on vibrate

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.