styczeń 2019 historia

 0    33 карточки    fryderykmoreau
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
jaki był główny plac w Rzymie
начать обучение
forum romanum
jak się nazywała rzymska bogini ogniska domowego
начать обучение
westa
co to była rostra
начать обучение
mównica
rzymski Zeus
начать обучение
Jowisz
co się znajdowało na placu forum romanum
начать обучение
znajdowały się takie budowle jak świątynia westy świątynia poświęcona daj Juliuszowi Cezarowi bazylika Julia mównica świątynia zgody kuria miejsce obrad senatu
Jakie były najpopularniejsze widowiska w amfiteatr w starożytnym Rzymie
начать обучение
walki gladiatorów
Jakie było społeczeństwo Rzymu
начать обучение
patrycjusze plebejusze niewolnicy
Jacy byli jeszcze rzymscy bogowie
начать обучение
junona opiekunka małżeństw minerwa Mars bóg wojny Neptun bóg mórz Venus rzymska Afrodyta westa opiekunka domowego ogniska
Jak się nazywały rzymskie wodociągi
начать обучение
akwedukty
Jak się nazywa najpopularniejszy rzymski akwedukt Gdzie leży
начать обучение
nazywa się pą di gar i leży w południowej Francji
Kiedy był przełom literatury rzymskiej
начать обучение
pierwszym wieku przed naszą erą i w pierwszym wieku naszej ery
jak się nazywają największe dzieło Wergiliusza i o kim opowiadało
начать обучение
była to eneida i opowiadała o dziejach eneasza
co tworzył Horacy
начать обучение
ody
Jak się nazywały najpopularniejsze budowle rzymskie
начать обучение
były to Panteon cirkus Maksimus forum romanum łuk triumfalny w kolumna trajana Koloseum
jakie prawo powstało w piątym wieku przed naszą erą w starożytnym Rzymie
начать обучение
było to prawo 12 tablic
kto zebrał wszystkie prawa w jednym kodeksie jak nazywał ten kodeks
начать обучение
Justynian i nazwał go kodeksem Justyniana
w którym roku Jezus został skazany na ukrzyżowanie
начать обучение
w 33 roku naszej ery
Jak się nazywali uczniowie Jezusa
начать обучение
apostołowie
kto był pierwszym biskupem Rzymu
начать обучение
święty Piotr
kto i w jakim roku stworzył edykt mediolański
начать обучение
Konstantyn Wielki i w 313 roku naszej ery
w którym wieku cesarz Teodozjusz zakazał wyznawania innych religii
начать обучение
w 4 wieku naszej ery
co to jest kuria
начать обучение
miejsce obrad senatu
co to było powstanie Spartakusa
начать обучение
powstanie niewolników i wyćwiczone gladiatorów wybuchło w 73 roku pne i trwało 2 lata
jaki wulkan zniszczył Pompeje
начать обучение
Wezuwiusz
ile mieszkańców liczy Rzym w pierwszych wiekach naszej ery
начать обучение
około 1000 000
co pokazywały kamienie milowe
начать обучение
odległość od Rzymu
czemu służyły drogi w Rzymie
начать обучение
przemieszczaniu się wojska i podróżowaniu kupców
ilu widzów mogło pomieścić Koloseum
начать обучение
około 50000
kiedy powstał kodeks Justyniana
начать обучение
w szóstym wieku naszej ery w cesarstwie wschodniorzymskie
jak nazywała się bogini sprawiedliwości
начать обучение
Iustitia
wymień główne ośrodki chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim
начать обучение
Kartagina Antiochia Jerozolima Mediolan Rzym Aleksandria
kim był święty Paweł
начать обучение
Szaweł wykształcony człowiek rzymski obywatel który później stał się gorliwym chrześcijaninem
co to łuk triumfalny
начать обучение
budowla która miała upamiętniać wodza lub zwycięstwo

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.