STARLAND UNIT 8 a

 0    40 карточки    magdagrabczewska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
rzecz niezbędna
начать обучение
a must
coroczny
начать обучение
annual
podstawowy
Znam kilka podstawowych zwrotów po francusku.
начать обучение
basic
I know a couple basic phrases in French.
wierzyć
начать обучение
belive
gryźć
начать обучение
bite
gotować wodę
начать обучение
boil
złamać ząb
начать обучение
Break a tooth
ostrożny
Bądź ostrożny, nie chcesz połamać sobie nóg.
начать обучение
careful
Be careful, you don't want to break your legs.
uroczystość
Mój telefon zadzwonił w środku uroczystości.
начать обучение
celebration
My phone rang in the middle of the celebration.
moneta
начать обучение
a coin
pociąć
начать обучение
cut up
dekorować
начать обучение
decorate
danie
Przygotuję ci tradycyjne danie z mojego kraju - mam nadzieję, że będzie smaczne!
начать обучение
dish
I'm going to prepare you a traditional dish from my country - I hope it's tasty!
pieróg
начать обучение
dumpling
podczas
Spałem w trakcie całego lotu.
начать обучение
during
I slept during the whole flight.
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
начать обучение
easy
It’s easy to install this software.
jedność rodziny
начать обучение
family unity
dowiedzieć się
Jak się o tym dowiedziałeś?
начать обучение
to find out
How did you find out about it?
prezent
начать обучение
gift
powodzenie
начать обучение
good fortune
zdrowy
Jeśli chcesz być zdrowy, musisz zmienić styl życia.
начать обучение
1. healthy 2. well
You have to change your lifestyle if you want to stay healthy.
ukryć
Schowaj się pod stół!
начать обучение
hide
Hide under the table!
zwłaszcza
начать обучение
especially, in particular
trzymać z daleka
начать обучение
keep somebody away
szczęśliwy traf
начать обучение
luck
upewnić się
начать обучение
make sure
mandarynka
начать обучение
mandarin
oznaczać
Co oznacza ten znak?
начать обучение
to mean
What does this sign mean?
melon
начать обучение
a melon
makaron
начать обучение
noodle
podawać, serwować
начать обучение
give, to serve
symbol
начать обучение
symbol
symbolizować
начать обучение
symbolise
odbywać się
начать обучение
take place
tradycyjny
начать обучение
traditional
tradycyjnie
начать обучение
traditionally
jedność
начать обучение
unity
jeżeli nie
начать обучение
unless
bogactwo
начать обучение
wealth
cały
Zjadłeś całą pizze?
начать обучение
whole
Did you eat the whole pizza?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.