środki stylistyczne

 0    30 карточки    anusia13
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
instrumentacja głoskowa
начать обучение
nagromadzenie w tekście głosek lub ich kombinacji np. powtórzenie dźwiękowe, aliteracja
onomatopeja
начать обучение
naśladownictwo dźwięków za pomocą wyrazów, których brzmienie zbliżone jest do dźwięków naturalnych
paranomazja(kalambur)
начать обучение
zestawienie wyrazów o podobnym brzmieniu, spokrewnionych lub niezależnych etymologicznie, by ujawnić ukryte, często tajemnicze związki znaczeniowe między zjawiskami
wyrazy zdrobniałe
начать обучение
wyrazy tworzone za pomocą odpowiednich formantów, które nadają znaczenie pomniejszające, osłabiające w stosunku do wyrazu podstawowego
wyrazy zgrubiałe
начать обучение
wyrazy, w których formant nadaje znaczenie powiększone, wzmocnione w stosunku do wyrazu podstawowego
neologizmy
начать обучение
nowe wyrazy, wyrażenia, zwroty charakterystyczne dla danego twórcy, przez niego utworzone
anafora(powtórzenie)
начать обучение
powtórzenie słów lub zestrojów słownych na początku każdego kolejnego wersu
anakoluty
начать обучение
zdania niemające prawidłowej konstrukcji składniowej, wprowadzane w celu zbliżenia języka utworu do mowy potocznej lub podkreślenia ekspresji wypowiedzi
antyteza(przeciwstawienie)
начать обучение
zestawienie wyrazów oparte na opozycjach znaczeń (zestawienie pojęć, sądów sprzecznych)
bezpośredni zwrot do adresata
начать обучение
apostrofa
epifora
начать обучение
powtórzenia słów lub zestrojów słownych na końcu każdego kolejnego wersu
elipsa
начать обучение
wprowadzenie niepełnych konstrukcji zdaniowych(opuszczenie fragmentu zdania, którego sensu można się domyślać)
inwersja(przenośnia)
начать обучение
zmiana szyku wyrazów w zdaniu
paralelizmy
начать обучение
układ zdań o takiej samej albo podobnej budowie
pytanie retoryczne
начать обучение
pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi
wykrzyknienia
начать обучение
wykrzyknikowe zdania lub równoważniki zdań wyrażające uczucia
alegoria
начать обучение
obraz, który w całości ma sens przenośny, jest jednoznaczna
archaizmy
начать обучение
wyrazy, które już wyszły z użycia
symbol
начать обучение
znak, motyw, pojęcie użyte dla oznaczenia innego przedmiotu, wyrażenia treści głęboko ukrytych, niejasnych; jest wieloznaczny, niekonwencjonalny, dopuszcza dowolność interpretacji, nieprzetłumaczalny
oksymoron
начать обучение
zestawienie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu
eufemizm
начать обучение
złagodzenie określenia
gradacja(stopniowanie)
начать обучение
zestawienie słów w porządku rosnącej lub malejącej intensywności jakiejś cechy
hiperbola
начать обучение
wyolbrzymienie i przesadne uwypuklenie pewnych cech przypisywanych przedmiotom, spotęgowanie zjawisk
peryfraza(omówienie)
начать обучение
zastąpienie zwykłego określenia innym(szerszym, wielosłownym)
prozaizmy
начать обучение
słowa z języka potocznego
animizacja
начать обучение
przypisywanie przedmiotom martwym, zjawiskom przyrody, pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych
personifikacja(uosobienie)
начать обучение
przypisywanie przedmiotom martwym, pojęciom abstrakcyjnym, zjawiskom przyrody cech typowo ludzkich
metonimia(zamiennia)
начать обучение
zastępienie właściwego wyrazu innym, będącym z nim w bliskim, realnym związku
synekdocha(ogarnienie)
начать обучение
zastąpienie pojęć ogólniejszych bardziej szczegółowymi lub odwrotnie(część zastępuje całość lub całość część)
topos
начать обучение
element tematyczny lub zbiór motywów powtarzających się w literaturze danego kręgu kulturowego

Комментарии:

ania10022 написал: 2015-12-07 15:14:15
dziękuję za tę lekcje :)

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.