średniowiecze cz. II (rozbicie dzielnicowe)

 0    18 карточки    przemekwadowski
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
seniorat Władysława
начать обучение
1138-1146
wojna domowa zakończona wygnaniem Władysława (nazwanego w związku z tym Wygnańcem)
начать обучение
1142-1146
seniorat Bolesława Kędzierzawego
начать обучение
1146-1173
interwencje władców Niemiec w obronie praw Władysława
начать обучение
1146,1157
po klęsce Bolesława hołd złożony w Krzyszkowie cesarzowi Fryderykowi Barbarossie
начать обучение
1157
seniorat Mieszka III zakończony wypędzeniem go po raz pierwszy z Krakowa w 1177
начать обучение
1173-1177
władza Kazimierza Sprawiedliwego w Krakowie i zwierzchnia w Polsce
начать обучение
1177-1194
zjazd w Łęczycy: za poparcie władzy Kazimierza i jego praw do tronu krakowskiego, ograniczenie prerogatyw urzędników, wolne dziedziczenie nadanych majątków, szeroki przywilej dla Kościoła
начать обучение
1180
elekcja na tron krakowski małoletniego Leszka Białego i w następstwie wojna Leszka z Mieszkiem Starym, a po jego śmierci w 1202 z Władysławem Laskonogim o tron krakowski
начать обучение
1194
upadek władzy zwierzchniej księcia krakowskiego
начать обучение
XII/XIII
nadanie przez Konrada Mazowieckiego ziemi chełmińskiej zakonowi krzyżackiemu w zamian za obronę Mazowsza przed najazdami Prusów
начать обучение
1226
zjazd książąt polskich w Gąsawie dla ułożenia stosunków między nimi, napad Władysława Odonica i Świętopełka pomorskiego, zabójstwo Leszka Białego i zranienie Henryka Brodatego
начать обучение
1227
przywilej Władysława Laskonogiego w Cieni: potwierdzenie odrębności poszczególnych dzielnic, przyznanie możnym szerokich prerogatyw w stanowieniu prawa
начать обучение
1228
panowanie książąt śląskich Henryka Brodatego, a po nim Henryka pobożnego w Krakowie
начать обучение
1232-1241
najazd Tatarów na Polskę, zniszczenie Krakowa, bitwa pod Legnicą, śmierć Henryka Pobożnego
начать обучение
1241
sprzedaż ziemi lubuskiej przez księcia śląskiego Bolesława Rogatkę arcybiskupowi magdeburskiemu
начать обучение
1249
najazd Tatarów na południową Polskę
начать обучение
1259
podbój Prus i budowa państwa krzyżackiego nad Bałtykiem
начать обучение
1230-1283

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.