sprawdzian angielski 2

 0    90 карточки    malinka2004
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
twórca aplikacji / oprogramowania
начать обучение
app/software developer
budowniczy
начать обучение
builder
Planowanie zdarzeń
начать обучение
event planner
projektant mody
начать обучение
fashion designer
strażak
начать обучение
firefighter
trener zwierząt
начать обучение
animal trainer
ogrodnik
начать обучение
gardener
ratownik
Pracuje jako ratownik.
начать обучение
lifeguard
He works as a lifeguard.
pielęgniarka
Polskie pielęgniarki znajdują zatrudnienie w Anglii.
начать обучение
nurse
Polish nurses find employment in England.
przedstawiciel handlowy
начать обучение
public relations specialist
Edytor Social media
начать обучение
Social media editor
kaskader
начать обучение
stuntman
przewodnik
начать обучение
tour guide
Tester gier wideo
начать обучение
video game tester
projektant stron internetowych
начать обучение
web designer
umiejętności psychiczne
начать обучение
psysical skills
umiejętności obsługi komputera
начать обучение
computer skills
umiejętności twórcze
начать обучение
creative skills
umiejętności społeczne
начать обучение
social skills
umiejętności komunikacyjne
начать обучение
communication skills
umiejętności organizacyjne
начать обучение
organisational skills
założyć firmę
начать обучение
set up a company
podjąć decyzję
W końcu podjęłam właściwą decyzję.
начать обучение
make a decision
I have finally made the right decision.
pracować długo
начать обучение
to make long hours
nie mieć pojęcia
начать обучение
to have no idea
Szkolenie
начать обучение
training course
praca na pełnym etacie
Mary pracuje na pełnym etacie w miejscowym sklepie spożywczym.
начать обучение
full-time job
Mary has a full-time job at the local grocery.
Test wstępny
начать обучение
entrance test
obietnica
начать обучение
promise
ubiegać się o pracę
начать обучение
apply for a job
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
начать обучение
brave
It's not always easy to be brave.
cierpliwy
начать обучение
patient
obdarzony wyobraźnią/kreatywny
начать обучение
imaginative
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
начать обучение
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
pracowity
Święty Mikołaj jest bardzo pracowity.
начать обучение
hard-working
Santa Claus is really hard-working.
troskliwy
начать обучение
caring
ostrożny
Bądź ostrożny, nie chcesz połamać sobie nóg.
начать обучение
careful
Be careful, you don't want to break your legs.
księgowy
Księgowy przygotował sprawozdanie finansowe firmy.
начать обучение
accountant
The accountant prepared financial statement of the company.
wywiad
начать обучение
interview
Praca dorywcza
начать обучение
A part-time job
porada
начать обучение
advice
wyszukać
начать обучение
do research
sprzedawca
Sprzedawca był niezwykle pomocny i uprzejmy.
начать обучение
shop assistant
The shop assistant was extremely helpful and kind.
wyprowadzacze psów
начать обучение
dog walkers
kelner / kelnerka
начать обучение
waiter / waitress
nauczyciel
начать обучение
tutor
dostawca pizzy
начать обучение
pizza deliverer
opiekunki do dzieci
начать обучение
baby sitter
kurierzy
начать обучение
couriers
zbieracz owoców
начать обучение
fruit picker
paragon
Czy ma pan paragon?
начать обучение
receipt
Have you got the receipt?
mieć głowę do liczb
начать обучение
have a head for figures
wypłaty tygodniowe
начать обучение
wages
awans
начать обучение
promotion
obracać pieniędzmi
начать обучение
handle money
zamiast
Zaprosił ją zamiast mnie.
начать обучение
instead
He invited her instead of me.
przemysł
начать обучение
industry
wiele
начать обучение
plenty of
zderzenie
начать обучение
clash
nisko płatny
начать обучение
low-paid
wysportowany
начать обучение
physically fit
krewetki
начать обучение
prawns
jagnięcina
начать обучение
lamb
groszek
начать обучение
peas
małże
начать обучение
mussels
bułki
начать обучение
bread rolls
arbuz
Czy kiedykolwiek próbowałeś świeżego soku z arbuza?
начать обучение
watermelon
Have you ever tried fresh watermelon juice?
sernik
начать обучение
cheesecake
zdrowy
Jeśli chcesz być zdrowy, musisz zmienić styl życia.
начать обучение
healthy
You have to change your lifestyle if you want to stay healthy.
jedzenie o niskiej zawartości tłuszczu
начать обучение
low-fat food
tłuste jedzenie
начать обучение
fatty food
niezdrowe jedzenie
начать обучение
junk food
piec
Jak długo powinien piec się sernik?
начать обучение
bake
How long the cheesecake should be baking?
gotować we wrzątku
начать обучение
boil
gotować na parze
начать обучение
poach
smażyć
Usmaż kurczaka na dużej patelni.
начать обучение
fry
Fry the chicken in a large frying pan.
opiekać
начать обучение
roast
grillować
начать обучение
grill
smaczny
To jest bardzo smaczne.
начать обучение
tasty
It's very tasty.
Kuchnia
начать обучение
cuisine
łódź podwodna
"Żółta Łódź Podwodna" to tytuł piosenki Beatlesów z 1966 roku, napisanej przez Paula McCartney'a.
начать обучение
submarine
"Yellow Submarine" is a 1966 song by The Beatles, written by Paul McCartney.
opisać
начать обучение
describe
ciasne warunki
начать обучение
cramped conditions
zdrowe składniki
начать обучение
healthy ingredients
typowa misja
начать обучение
typical mission
półki do przechowywania
начать обучение
store cupboard
dobrze zaopatrzony
начать обучение
well-stocked
mrożone mięso
начать обучение
frozen meat
jedzenie w puszce
начать обучение
tinned food
morela
Według przepisu powinniśmy kupić kilogram moreli.
начать обучение
apricot
According to the recipe we should buy one kilo of apricots.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.