space exploration

 0    45 карточки    klusiimak
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
ludzie patrzyli na
начать обучение
humans have gazed at
w czasach antycznych
начать обучение
in ancient times
wędrowcy
начать обучение
wanderers
oni także oznakowali
начать обучение
they also labelled
pochodzą od
начать обучение
derived from
błyszczące ogony
начать обучение
sparkling tails
spadająca gwiazda
начать обучение
shooting star
różniły się w dużym stopniu
начать обучение
differed to a large extent
ruch planetarny
начать обучение
planetary motion
dziedzina
начать обучение
the field of
przyśpieszyć
начать обучение
accelerate
założyli, że zamieszkują
начать обучение
they assumed inhabitet
statek kosmiczny
начать обучение
spacecraft
ciało niebieskie
начать обучение
celestial body
sonda
начать обучение
probe
badania bliskiego zasięgu
начать обучение
close range surveys
spowodowały wielki postęp
начать обучение
have brought about quantum leap
Zostały uwzględnione
начать обучение
have been considered
mimo że / chociaż
начать обучение
although
osiągając przestrzeń
начать обучение
reaching space
skupia się więcej uwagi
начать обучение
more attention is focused
życie pozaziemskie
начать обучение
extraterrestial life
krzyżować się
начать обучение
criss crosing
przyciągnął uwagę ludzi
начать обучение
attracted human attention
doprowadziło
начать обучение
led
kwiat
начать обучение
bloom
uśpiony wulkan
начать обучение
dormant volcano
powierzchnia
начать обучение
surface
pękł jak bańka
начать обучение
burst like a bubble
dowód, dowód
начать обучение
evidence, proof
składać się
начать обучение
be composed
koryta rzek
начать обучение
riverbeds
funkcje rozróżnialne
начать обучение
distingurshable features
nie sprzyjający
начать обучение
not conductive
Niemniej jednak
начать обучение
nevertheless
jest postrzegany jako ostateczny cel dla osadnictwa ludzkiego i bogate źródło naturalnych źródeł
начать обучение
is perceived as the ultimate target for human settlement and a rich source of natural sources
ludzka osada w kosmosie to odległy sen
начать обучение
human settlement in space is a distant dream
obrona
начать обучение
defence
być zastosowanym przeciwko
начать обучение
be applied against
zgładzić
начать обучение
wipe out
wygórowane kwoty
начать обучение
exorbitant amounts of money
przyziemne problemy
начать обучение
down to earth problems
przekształcić się
начать обучение
turn into
gigantyczny skok dla całej ludzkości
начать обучение
giant leap for the whole human race
rywalizować
начать обучение
compete

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.