Solving problems

 0    29 карточки    martynajany
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
przeszkoda
начать обучение
obstacle
dylemat, kłopot, trudne położenie
начать обучение
dilemma, predicament
Our dilemma is whether to expand overseas or cut costs here at home.
komplikacja, problem, niepowodzenie
начать обучение
setback
We've had a setback in our efforts to cut costs
w pigułce, krótko mówiąc, w skrócie (an accurate summary)
начать обучение
in a nutshell
głęboki, wielkie, dotkliwe, intensywne
начать обучение
intense
wypędzać kogoś, wypierać kogoś (np. lokalny biznes)
начать обучение
drive somebody out, drive somebody away
A major effect of price increases has been to drive out small businesses.
zakończyć się czymś, doprowadzić do czegoś
Mam nadzieję, że to nie skończy się kłótnią.
начать обучение
result in sth
I hope this won't result in an argument. A lack of profits has resulted in heavy layoffs.
oddziaływać na, miec wpływ na cos
начать обучение
affect
Rising rents have affected all the city's employers.
brak wykwalifikowanych pracowników spowodował ze niektóre firmy zatrudniaja zagranica
начать обучение
the lack of skilled workers caused several companies to hire overseas.
Z jednej strony/ z drugiej strony
начать обучение
On the one hand, on the other hand
to może budować zaufanie wśród członków zespołu
начать обучение
it can build trust among group members
zachęcać ludzi do mówienie swobodnie bez obawy bycia sądzonym
начать обучение
to encourage people to speak more freely without fear of being judged.
utrzymujcie otwarty umysł
начать обучение
keep an open mind
myślcie poza schematem
начать обучение
Think outside the box
minus, wada
advantage – disadvantage plus – minus benefit – drawback pro – con downside – upside
начать обучение
drawbeck, minus, disadvantage, con
oczywisty
начать обучение
obvious
Są plusy i minusy do wszystkich opinii
начать обучение
There are pluses and minuses to all the options
mieć zastrzeżenie
начать обучение
have a reservation
I have strong reservations about the project.
rezultat wynik, sedno sprawy
начать обучение
bottom line
Co się dzieje tym razem?
начать обучение
What's happening this time?
On wychodzi wcześniej kilka dni w tygodniu
начать обучение
He's leaving work early several days a week
Ja chciałem sprawdzić to z Tob i dowiedzieć się co się dzieje
начать обучение
I wanted to check in with you and find out what's going on.
Było kilka skarg na temat przegapionych spotkań
начать обучение
There have been some complaints about missed meetings.
I've been getting some serious complaints
do pewnego stopnia współczuję
начать обучение
To a certain extent, I'm sympathetic.
zagrożenie, pogrózka, groźba
начать обучение
threat
The biggest threat we face is from Omniplex Megacomputers.
(nie) łaskawy, korzystny, pomyślny
начать обучение
(un) favorable
puszkowane jedzenie
начать обучение
Canned food
odpadki żywności
начать обучение
spoilage
rozpocząć się, rozpocząć, zacząć, zacząć działać właściwie
начать обучение
get going
It takes my car a while to get going. We'd better get moving or we'll be late. We only have 30 minutes, so we should get going. I'll take notes.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.