Słownoctwo niemieckie ze społeczeństwa

 0    76 карточки    wiolek000164
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
bezrobocie
начать обучение
Die Arbeitslosigkeit
bieda
начать обучение
Die Armut
obcokrajowiec
начать обучение
Der Ausländer
niepełnosprawny
начать обучение
Der Behinderte
niepełnosprawność
начать обучение
Die Behinderung
przekupstwo
начать обучение
Die Bestechung
złodziej
начать обучение
Der Dieb
kradzież
начать обучение
Der Diebstahl
samotność
начать обучение
Das Einsamkeit
zaangażowanie
начать обучение
Das Engagement
skutek, następstwo
начать обучение
Die Folge
bezpieczeństwo
начать обучение
Die Geborgenheit
społeczeństwo
начать обучение
Die Gesellschaft
przemoc
начать обучение
Die Gewalt
pośpiech
начать обучение
Die Hektik
gotowość niesienia pomocy
начать обучение
Die Hilfsbereitschaft
głód
начать обучение
Der Hunger
integracja
начать обучение
Die Integration
izolacja
начать обучение
Die Isolierung
społeczeństwo konsumpcyjne
начать обучение
Die Konsumgesellschaft
przestępczość
начать обучение
Die Kriminalität
otwartość na inne kultury
начать обучение
Die Kulturoffenheit
kradzież w sklepie
начать обучение
Der Ladendiebstahl
kradzież artykułu spożywczego i natychmiastowe zjedzenie go
начать обучение
Der Mundraub
bezdomny
начать обучение
Der Obdachlose
pewność
начать обучение
Die Sicherheit
czyn karalny
начать обучение
Die Straftat
złodziej kieszonkowy
начать обучение
Der Taschendieb
tolerancja
начать обучение
Die Toleranz
dobrobyt
начать обучение
Der Wohlstand
przekupywać, dawać łapówkę
начать обучение
bestechen
oszukiwać
начать обучение
betrügen
dyskryminować
начать обучение
dyskriminiren
włamywać się
начать обучение
einbrechen
urządzać otwierać
начать обучение
einrichten
wstawiać się za
начать обучение
einsetzen sich für
angażować się w
начать обучение
engagieren
kraść
начать обучение
klauen, stehlen
troszczyć się o
начать обучение
kümmern sich um
respektować
начать обучение
respektieren
tolerować
начать обучение
tolerieren
radzić sobie
начать обучение
zurechtfinden sich
pozbawiony barier, przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych
начать обучение
barrierefrei
niepełnosprawny
начать обучение
behindert
niewidomy
начать обучение
blind
honorowo, społecznie
начать обучение
ehrenamtlich
samotny
начать обучение
einsam
wyizolowany
начать обучение
isoliert
fizyczny
начать обучение
physisch
psychiczny
начать обучение
psychisch
społeczny
начать обучение
sozial
pomagać jako wolontariusz
начать обучение
als Freiwilliger mithelfen
odczuwać jako ciężar
начать обучение
als Last empfinden
odstawiać na boczny tor
начать обучение
An den Rand stellen
odsuwać na boczny tor
начать обучение
an den Rand abschieben
znajdować uznanie
начать обучение
Anerkennung finden
tworzyć miejsca pracy
начать обучение
Arbeitsplätze schaffen
być zdanym na innych
начать обучение
auf andere angewiesen sein
zwracać uwagę na problemy
начать обучение
auf Probleme aufmerksam machen
mieć problemy finansowe
начать обучение
finanzielle Sorgen haben
uwrażliwiać na problemy niepełnosprawnych uczniów
начать обучение
für Probleme behinderter Schüler sensibilisiren
ofiarowywać pieniądze
начать обучение
Geld spenden
zbierać pieniądze
начать обучение
Geld einsammeln
potrzebować pomocy
начать обучение
Hilfe benötigen
potrzebować więcej cierpliwości
начать обучение
mehr Gedult benötigen
przeprowadzać Kampanię
начать обучение
Kampagnen durchführen
nie znajdować zrozumienia
начать обучение
kein Verstandnis finden
respektować prawa człowieka
начать обучение
Menschenrechte respektieren
patrzeć ze strachem w przyszłość
начать обучение
mit Angst in die Zukunft schauen
patrzeć z nadzieją w przyszłość
начать обучение
mit Hoffnung in die Zukunft schauen
karać grzywną
начать обучение
mit einer Geldstrafe bestrafen
liczyć na wsparcie, pomoc
начать обучение
mit Unterstützung rechnen
brać udział w projekcie
начать обучение
sich an einem Projekt beteiligen
likwidować Uprzedzenia
начать обучение
Vorurteile abbauen
likwidować Stres
начать обучение
Stress abbauen
uczyć się tolerancji i kontaktu z niepełnosprawnymi uczniami
начать обучение
Toleranz und Umgang mit behinderten Schülern lernen

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.