słownictwo psychologiczne

 0    50 карточки    Elizaha
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
to behave
начать обучение
zachowywać się
behaviour
начать обучение
zachowanie
scientifice findings
начать обучение
odkrycie naukowe
to estabilish
начать обучение
do ustalenia
an atitiude
начать обучение
postawa
a component
начать обучение
składnik
a factor
начать обучение
współczynnik
to/an approach
начать обучение
zbliżyć się/ podejście
nature versus nurture
начать обучение
natura kontra wychowanie
adolescence
начать обучение
adolescencja/dorastanie/okres dorastania
cognitive/cognition
начать обучение
poznawczy/poznanie
campacity
начать обучение
pojemność/ zdolność/ charakter
to influence sb/sth= to affect sb/sth
начать обучение
wpływać na kogoś/coś
to have an influence on sb/sth
начать обучение
ktoś/coś ma wpływ na...
to have an effect on sb/sth
начать обучение
mieć wpływ na kogoś/coś
a stimulus/ stimuli
начать обучение
bodziec/bodźce
an analysis/analyses
начать обучение
analiza/analizy
to analyze sth
начать обучение
analizować coś
to emphasize sth
начать обучение
podkreślać coś
perception
начать обучение
percepcja/ postrzeganie/ wyobrażenie
gender
начать обучение
płeć
to take sth into consideration
начать обучение
wziąć coś pod uwagę
to contribute to sth
начать обучение
coś przyczynia się do
a phenomenon/ phenomena
начать обучение
zjawisko/zjawiska
a criterion/ criteria
начать обучение
kryterium/ kryteria
a human being
начать обучение
istota ludzka
neuroscience
начать обучение
neurologia
to interact/interaction
начать обучение
interakcja/interakcje
a motive
начать обучение
motyw/ motywem
a gene
начать обучение
gen
a premise
начать обучение
przesłanka
a cause and effect relationship
начать обучение
związek przyczynowo-skutkowy
to do/conduct/carry out research into/on sth
начать обучение
zrobić badania na/do przeprowadzenia badań
researh has shown
начать обучение
badania wykazały
much research has supported tge findings of
начать обучение
wiele badań poparły ustalenia
offspring
начать обучение
potomstwo
a basis for sth
начать обучение
postawa do czegoś
a sample
начать обучение
próbka
to determine
начать обучение
ustalać/determinować/ wyznaczać
to confirm sth
начать обучение
potwierdzić coś
to bring sb up
начать обучение
wychować
upbringing
начать обучение
wychowanie
to be aware of sth/awareness
начать обучение
być świadomym czegoś
throughout the lifespan
начать обучение
przez całe życie
mean score
начать обучение
wynik
to inherit/inheritance
начать обучение
dziedziczyć/ dziedzictwo
a variable
начать обучение
zmienna
standard deviation
начать обучение
odchylenie standardowe
a correlation
начать обучение
korelacja
to assume/an assumption
начать обучение
zakładać/założenie

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.