Słówka z ang

 0    106 карточки    karolinatomaszewska9
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
przyznać
начать обучение
admit
spokojnie
начать обучение
calmly
cierpliwy
начать обучение
patient
pewny siebie
Jack jest pewny siebie i inteligentny.
начать обучение
confident
Jack is confident and intelligent.
uczciwy/nieuczciwy
начать обучение
honest / dishonest
wiarygodny, odpowiedzialny
начать обучение
reliable
polegać na
начать обучение
depend on/ rely on
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
начать обучение
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
hojny
начать обучение
generous
gadatliwy, rozmowny
начать обучение
talkative
niemądry
начать обучение
silly
cichy
Czemu zawsze jesteś taki cichy?
начать обучение
quiet
Why are you always so quiet?
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.
начать обучение
helpful
Your notes were very helpful, thanks.
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
начать обучение
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
miły
начать обучение
kind
niegrzeczny
начать обучение
rude
mądry
начать обучение
clever
paskudny, nieznośny
начать обучение
nasty
skromny
Bądź skromny i pokorny.
начать обучение
modest
Be modest and humble.
uprzejmy/nieuprzejmy
начать обучение
polite/impolite
perfidny, skąpy, złośliwy
начать обучение
mean
rzadko kiedy
начать обучение
seldom
zazdrosny (o ludzi)
начать обучение
jealous
buntowniczy
начать обучение
rebellious
humorzasty
начать обучение
moody
tolerancyjny
начать обучение
broad-minded
współczujący
начать обучение
sympathetic
czasami
начать обучение
at times
Nie oceniaj książki po okładce.
начать обучение
You can't tell a book by its cover.
cel
Cel naszego spotkania jest jasny.
начать обучение
purpose
The purpose of our meeting is clear.
zawieść (cię)
начать обучение
let (you) down
sędzia, sądzić
начать обучение
judge
na ich własny sposób
начать обучение
in their own way
iść, jechać, uczęszczać
начать обучение
go
przyjechać
начать обучение
arrive
rzadko
trzy różne przysłówki
начать обучение
hardly ever, rarely, seldom
płakać
Mary płacze ponieważ zgubiła torebkę.
начать обучение
to cry
Mary's crying because she has lost her handbag.
państwo Brown
начать обучение
Mr and Mrs Brown/the Browns
zamiast
Czasami lubię zastąpić mięso soją.
начать обучение
instead of
Sometimes I like to eat soya instead of meat.
strata czasu
начать обучение
a waste of time
uczęszczać
начать обучение
attend
przygotować
Przygotuj raport.
начать обучение
prepare
Prepare the report.
przedstawienie
начать обучение
performance
wypadek
начать обучение
an accident
zachęcić
Zachęcił mnie do zmiany pracy.
начать обучение
encourage
He encouraged me to change the job.
opłata
Jaka opłata obowiązuje za parkowanie w centrum miasta w ciągu dnia?
начать обучение
charge
What charge is there for parking in the city centre during the day?
ukarany grzywną
начать обучение
fined
nieodpowiedzialny
начать обучение
irresponsible
właśnie teraz
начать обучение
right now
Nigdy nie będę...
начать обучение
I'll never be...
uczęszczać na kurs
начать обучение
attend a course
później dzisiaj
начать обучение
later today
"przed komputerem"
начать обучение
on his computer
iść na spacer
Jeśli jutro będzie świeciło słońce, pójdę na długi spacer.
начать обучение
go for a walk
If the sun shines tomorrow, I'll go for a long walk.
piesza wycieczka
начать обучение
hiking
ogrodnictwo
начать обучение
gardening
dumny
Jestem dumny z mojego syna.
начать обучение
proud
I'm proud of my son.
nerwowy
начать обучение
nervous
Zawstydzony
начать обучение
embarassed
zmartwiony
начать обучение
worried, upset
rozrywki, rozrywka
начать обучение
pastimes, entertainment
Cele
начать обучение
aims
Jesteś zorientowany na cel.
начать обучение
You are goal-oriented.
angażować się w nowe działania
начать обучение
get involed in new activity
maniak komputerowy
начать обучение
computer geek
uczta
начать обучение
feast
ustawiać rzeczy w grupy = sortować
начать обучение
arrange things in groups=sort
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
начать обучение
even
It has everything, even a tennis court.
jaki on jest?
начать обучение
How is he like?
co chciałby zrobić?
начать обучение
what would he like to do?
jak on wygląda?
начать обучение
what does he look like?
co lubi robić?
начать обучение
What does he like doing?
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
начать обучение
sensible
I thought her idea was very sensible.
spróbować
eksperyment
начать обучение
tried + x-ing
próbować
nie udało się
начать обучение
tried + to + x
przestać
uczęszczać, wykonywać
начать обучение
stopped + x-ing
zatrzymać
się, by pogadać
начать обучение
stop + to + x
Aby z przymiotnika zrobić czasownik, należy...
bored - znudzony
начать обучение
... dopisać "get"
get bored - nudzić się
wyrazić siebie
начать обучение
express yourself
temat rozmowy
начать обучение
topic of the conversation
Sprawdziłam to.
начать обучение
I checked it.
dzień wcześniej
начать обучение
the previous day
upał
начать обучение
heat
oferta
Ta oferta nie jest wystarczająco atrakcyjna.
начать обучение
offer
This offer is not attractive enough.
nie może sobie pozwolić
pod względem pieniędzy
начать обучение
can't afford
dosyć / wystarczająco
Dosyć tego!
начать обучение
enough
Enough of this!
cenny
начать обучение
valuable
sąsiad
начать обучение
a neighbour
uniknąć
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień musimy się porozumiewać.
начать обучение
avoid
In order to avoid any misunderstanding we have to communicate.
grill (przyjęcie)
начать обучение
barbecue
jak to? dlaczego?
начать обучение
how come?
skąd go znasz?
wyrażenie zdziwienia
начать обучение
how come you know him?
trochę zabawne
начать обучение
a little/a bit funny
całkiem zabawne
начать обучение
quite/rather/pretty funny
przezabawne
начать обучение
very/really/extremely/terrible funny
mieć tendencję do
начать обучение
tend to
opowiadać
начать обучение
tell
Jeszcze nie wiem.
начать обучение
I don't know yet.
podobny / podobna
начать обучение
similar
Staję się gitarzystą.
начать обучение
I am of becoming a guitar player.
Czasami jestem dość leniwy.
начать обучение
I can be pretty lazy sometimes.
Aby określić stopień natężenia jakiejś, cechy przed niektórymi przymiotnikami możemy zastosować...
начать обучение
... przysłówki
odkładać coś na później
начать обучение
put something on later
mają tendencję do opóźniania go tak długo, jak to możliwe
начать обучение
tend to postpone it as long as possible
zwykle robię to najpóźniej
начать обучение
tend to do it latest possible
wojownik
Attyla, władca Hunów, był budzącym strach wojownikiem znanym ze swoich umiejętności jazdy konno.
начать обучение
warrior
Attila the Hun was a fearsome warrior known for his skills on horseback.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.