słówka rozdzial 3

 0    67 карточки    guest1628011
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
biologia
начать обучение
biology
historia
начать обучение
History
geografia
начать обучение
Geography
fizyka
начать обучение
Physics
matematyka
начать обучение
Maths
przedsiębiorczość
начать обучение
business studies
jezyki obce
начать обучение
Foreign languages
chemia
начать обучение
Chemistry
religia
начать обучение
religion
informatyka / IT
начать обучение
information technology
muzyka
начать обучение
Music
przedmiot szkolny (np. matematyka)
начать обучение
subject
program nauczania przedmiotu
начать обучение
syllabus
plan lekcji
начать обучение
timetable
wiedza o społeczeństwie
начать обучение
social studies
przedmioty humanistyczne
начать обучение
humanities
przeprowadzić eksperymenty
начать обучение
carry out experiments
wykonywać ćwiczenia z grmatyki i słownictwa
начать обучение
do grammar and vocabulary exercises
badać owady pod mikroskopem
начать обучение
examine insects under the microscope
nudna lekcja
начать обучение
boring lesson
ciekawa lekcja
начать обучение
engaging lesson
praktyczna lekcja
начать обучение
practical lesson
przydatna lekcja
начать обучение
useful lesson
zapamiętywać daty
начать обучение
memories dates
grać w piłkę ręczną
начать обучение
play handball
czytać mapy
начать обучение
read maps
szkicować
начать обучение
sketch
rozwiązywania zadania
начать обучение
solve problems
studiować prawa człowieka i politykę
начать обучение
study human rights and politics
używać
начать обучение
use
używać substancji chemicznych
начать обучение
use chemical solutions
używać mikroskopu
начать обучение
use microscopes
używać specjalistycznego sprzętu
начать обучение
use special equipment
pracować
начать обучение
work
pracować w grupach
начать обучение
work in groups
pracować w parach
начать обучение
work in pairs
uczyc sie czegos na pamiec
начать обучение
learn something by heart
ukonczyc szkole
начать обучение
leave school/finish school
robić notatki
начать обучение
make notes
zeszyt, notatnik
начать обучение
notebook
wywiadówka
начать обучение
parents’ evening
dziennik
начать обучение
register
powtarzać (materiał)
начать обучение
revise
świadectwo
начать обучение
certificate
opuszczać lekcje
начать обучение
skip a class
uczeń
начать обучение
student/pupil
semestr
начать обучение
term
semestr letni
начать обучение
summer term
semestr zimowy
начать обучение
winter term
sprawdzian
начать обучение
test
podręcznik
начать обучение
textbook
mundurek szkolny
начать обучение
uniform
ocena
начать обучение
mark
egzamin
начать обучение
an exam
informatyka
начать обучение
computer science
języki obce
начать обучение
foreign languages
przerwa
начать обучение
pause/break
biblioteka
начать обучение
a library
sala gimnastyczna
начать обучение
a gym
szkoła średnia
начать обучение
secondary school
szkoła prywatna
начать обучение
private school
dyplom
начать обучение
diploma
szkoła podstawowa
начать обучение
a primary school
lekcje baletu
начать обучение
ballet classes
chór
начать обучение
choir
robic kurs żeglarski
начать обучение
do a sailing course
pracować społecznie
начать обучение
do voluntary work

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.