Słówka niemiecki

 0    76 карточки    sublime
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
przeciw
Jestem przeciw GMO.
начать обучение
gegen
Ich bin gegen GMO.
od / z
Dostałem tę książkę od mojego ojca.
начать обучение
von
Ich habe dieses Buch von meinem Vater bekommen.
aż do
Będę czekać do piątku.
начать обучение
bis
Ich werde bis Freitag warten.
pod
начать обучение
unter
przed
начать обучение
vor
ale
начать обучение
aber
z
начать обучение
aus (+Dativ)
przy / u / koło
Przy publiczności wstydzę się.
начать обучение
bei
Beim Publikum schäme ich mich.
naprzeciwko / w stosunku do
Lojalność względem rządu rośnie.
начать обучение
gegenüber
Loyalität gegenüber der Regierung steigert.
od
Uczę się niemieckiego od jednego roku.
начать обучение
seit
Ich lerne Deutsch seit 1 Jahr.
oprócz
Wszyscy mówią po angielsku - oprócz mnie.
начать обучение
außer
Alle sprechen Englisch - außer mir.
według
Według raportu magazynu będziemy mieli więcej pracy.
начать обучение
zufolge
Einem Bericht des Magazins zufolge, werden wir mehr Arbeit haben.
wbrew
начать обучение
entgegen
przez
On był na wycieczce przez Niemcy.
начать обучение
durch
Er war auf eine Reise durch Deutschland.
bez
Dlaczego poszedłeś do kina beze mnie?
начать обучение
ohne
Warum bist du ohne mich ins Kino gegangen?
wokół / o
Spotykamy się o ósmej?
начать обучение
um
Treffen wir uns um 8 Uhr?
wzdłuż
Jazda wzdłuż wybrzeża była bardzo interesująca.
начать обучение
entlang
Die Fahrt entlang der Küste war sehr interessant.
skąd
начать обучение
woher
komu
начать обучение
wem
dlaczego
начать обучение
wozu
czyj / czyja / czyje
начать обучение
wessen
ponieważ
начать обучение
da
kto
начать обучение
wer
każdy
начать обучение
jeden
może
Być może myliłem się.
начать обучение
vielleicht
Vielleicht bin ich falsch gewesen.
czy
начать обучение
ob
jako
Pracuję jako przewodnik turystyczny.
начать обучение
als
Ich arbeite als Fremdenführer.
ktoś
Chcę kogoś spotkać.
начать обучение
jemand
Ich will jemanden treffen.
sam
начать обучение
dieselbe
oba / obaj / obie / oboje
начать обучение
beide
godzinami
начать обучение
stundenlang
łatwy, prosty
начать обучение
einfach
niezwłocznie / od razu
Wyszłam za mąż zaraz po tym jak się rozstaliśmy.
начать обучение
sofort
Ich heiratete sofort nach unserer Trennung.
kiedyś
Wiem, bo kiedyś tam pracowałam.
начать обучение
früher, einmal
Das weiß ich, weil ich früher dort gearbeitet habe.
koniec
To koniec dla mnie, Frank.
начать обучение
der Schluss
Für mich ist Schluss, Frank.
wdzięczny
Jestem wdzięczny za to, co zrobiłeś.
начать обучение
dankbar
Ich bin dankbar dafür, was du getan hast.
ważne, istotne
Istotne jest, aby uzyskać podobny rozdział.
начать обучение
unbedingt
Es ist unbedingt für eine analoge Trennung zu sorgen.
pocieszać
начать обучение
trösten
wychodzić
I nie zamierzam wyjść z nią.
начать обучение
ausgehen
Ich werde nicht mit ihr ausgehen.
zrozpaczony
Moja mama była zupełnie zrozpaczona, gdy zmarł mój brat. Płakała miesiącami.
начать обучение
verzweifelt
Meine Mutter war völlig verzweifelt, als mein Bruder gestorben ist. Sie weinte monatelang.
o tym
Ja w ogóle wolę o tym nawet nie myśleć.
начать обучение
darüber
Ich will nicht mal darüber nachdenken.
nawet
Wysłała nawet jednego faceta do więzienia.
начать обучение
sogar
Sie hat sogar einen Typen ins Gefängnis gebracht.
szalony
Mój brat jest naprawdę szalony!
начать обучение
wahnsinnig
Mein Bruder ist wirklich wahnsinnig!
porzucać
Porzućmy ten pomysł i wymyślmy inny. Ten po prostu nie działa!
начать обучение
aufgeben
Geben wir diese Idee auf und finden wir eine neue heraus. Diese wirkt einfach nicht!
Trudność
utrudnienia w zrozumieniu przekazywanych informacji.
начать обучение
Schwierigkeit
Schwierigkeit, die übermittelten Daten zu verstehen.
opuszczać
Wiesz, że nigdy nie możesz opuścić programu.
начать обучение
verlassen
Du kannst das Programm niemals verlassen.
cieszyć się
Nie mogę cieszyć się światem, który muszę ratować.
начать обучение
genießen
Ich kann keine Welt genießen, die ich retten muss, Dean.
patrzeć
A ja na ciebie nie patrzę.
начать обучение
schaue
Und ich schaue dich nicht an.
źle, zły
Przechodziliśmy wtedy przez złe czasy.
начать обучение
schlimm
Wir haben damals eine schlimme Zeit durchgemacht.
odpowiadać
Muszę odpowiedzieć na pytania klientów.
начать обучение
antworten
Ich muss auf die Fragen der Kunden antworten.
koniec
Więc po rozprawie, to koniec.
начать обучение
vorbei
Nach der Verhandlung ist alles vorbei.
odzyskać
Więc pomożesz mi odzyskać statek czy nie?
начать обучение
zurückzuerobern
Helfen Sie mir nun, das Schiff zurückzuerobern oder nicht?
odebrać
Teraz możemy odebrać Kathy, jest u Annie.
начать обучение
abholen
Wir können Cathy von Annie abholen.
wysyłać
Muszę wysłać kilka listów.
начать обучение
schicken
Ich muss ein paar Briefe schicken.
zmienić
Foster uważa, że wirtualna rzeczywistość może to zmienić.
начать обучение
ändern
Foster denkt virtuelle Realität kann das ändern.
uśmiechać się do
Wystarczy, że się do mnie uśmiechnie i jestem szczęśliwy.
начать обучение
anlächeln
Sie muss mich nur anlächeln und ich bin überschwänglich glücklich.
tylko
Mam tylko 5 minut.
начать обучение
nur
Ich habe nur fünf Minuten.
towarzyszyć
Przepraszam, że nie mogłam ci towarzyszyć.
начать обучение
begleiten
Tut mir leid, dass ich dich nicht begleiten konnte.
śmiały
To bardzo śmiałe posunięcie.
начать обучение
gewagt
Ich finde es sehr gewagt.
malować
Musze jeszcze skończyć się malować.
начать обучение
schminken
Muss mich noch zu Ende schminken.
jeszcze
Ona tak na prawdę jeszcze się nie wprowadziła.
начать обучение
noch
Sie ist noch nicht wirklich eingezogen.
wyjść
Nie może się doczekać, by wyjść ze szpitala.
начать обучение
heraus
Er kann es nicht erwarten, aus dem Krankenhaus heraus zu kommen.
poświęcać
Wówczas zdałem sobie sprawę, że muszę poświęcić życie nauce.
начать обучение
widmen
Damals wurde mir klar, dass ich mein Leben der Wissenschaft widmen muss.
słodki
Ciastka są zbyt słodkie, ale i tak mi smakują.
начать обучение
süß
Die Kekse sind zu süß, aber sowieso schmecken sie mir.
zapomnieć
Będziesz chciała wtedy o mnie zapomnieć.
начать обучение
vergessen
Dann werden Sie mich vergessen wollen.
w każdym razie
W każdym razie, chodzi wstecz.
начать обучение
auf jeden Fall
Er geht auf jeden Fall rückwärts.
oddzielnie
Ludzie są ze sobą, ale mieszkają oddzielnie.
начать обучение
getrennt
Menschen sind zusammen, aber sie leben getrennt.
wspaniały
On jest wspaniały, ale czasem łatwiej się otworzyć przed obcymi.
начать обучение
toll
Er ist toll, aber manchmal ist es einfacher sich Menschen zu öffnen, die einen nicht ansehen.
zwłaszcza
Myślę, że powinieneś, wiesz, zwłaszcza teraz.
начать обучение
gerade
Ich denke das solltest du gerade jetzt.
nastrój
Ojcze, cóż to za podły nastrój.
начать обучение
gelaunt
Sie sind ja heute mies gelaunt.
kiepski
Jestem w tym kiepski.
начать обучение
mies
Ich bin so mies hierbei.
W tym kontekście
Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej jest w tym względzie pierwszym znaczącym krokiem.
начать обучение
hierbei
Der Beitritt Kroatiens ist hierbei der erste, wichtige Schritt.
kłócić się
Musisz przestać kłócić się z Jessi.
начать обучение
streiten
Du musst aufhören mit Jessi zu streiten.
zatrzymać, przestać
Więc musimy coś zrobić i przestać się ukrywać.
начать обучение
aufhören
Dann muss das Versteckspiel aufhören und wir müssen etwas tun.
woleć
Wolałbym, żeby do nikogo pani nie strzelała.
начать обучение
bevorzugen
Ich würde bevorzugen, dass Sie auf niemanden schießen.
pobierać
Sonda musi pobierać reprezentatywną próbkę rozrzedzonych gazów spalinowych.
начать обучение
entnehmen
Die Sonde muss eine repräsentative Probe der verdünnten Abgase entnehmen.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.