Słowa techniczne i inne powiązane

 0    253 карточки    wiesiekkaczynski
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
perforowana
начать обучение
perforated
elektrycznie regulowany
начать обучение
electric adjustable
różne rozmiary
начать обучение
various sizes
funkcjonalny, dopasowany
начать обучение
functional, fitted, ergonomic
trwały
начать обучение
durable
wszechstronny
начать обучение
versatile
Stalowa konstrukcja
начать обучение
steel construction
ładowność, nośność
начать обучение
load capacity
malowany proszkowo
начать обучение
powder coated
utrzymać
начать обучение
to keep
uderzenie
начать обучение
impact
zawierać
начать обучение
to contain
zapewniać
начать обучение
to assure
wymagać
начать обучение
to demand
dokładny
начать обучение
exact
ilość
начать обучение
quantity
cel
начать обучение
a target
wysiłek
начать обучение
effort
pojawić się
начать обучение
appear
natychmiast
начать обучение
straightaway
uniknąć
начать обучение
avoid
rozważać
начать обучение
to consider (doing)
zamiast
начать обучение
instead of
przyznać
начать обучение
to admit
chociaż
начать обучение
although
podejście
начать обучение
approach
próba
начать обучение
attempt
świadomy
начать обучение
conscious
kolor jasnoszary
начать обучение
light grey colour
elektryczna regulacja wysokości
начать обучение
electric height adjustment
laminowana płyta wiórowa
начать обучение
laminated chipboard
pokryte
начать обучение
covered
modułowy
начать обучение
Modular
dodatkowe wyposażenie
начать обучение
additional equipment
Stoły warsztatowe
начать обучение
workbenches
stoły montażowe
начать обучение
assembly tables
listwa zasilająca
начать обучение
power strip
zabezpieczenie antyprzepięciowe
начать обучение
surage suppressor
stół do pakowania
начать обучение
packing table
mylące
начать обучение
confusing
mylę coś
начать обучение
I am confusing something
stół do owijania
начать обучение
wrapping table
aluminium
начать обучение
aluminium
szuflada na klawiaturę
начать обучение
keyboard drawer
półka komputerowa
начать обучение
computer shelve
podtrzymujący pręt stalowy
начать обучение
supporting steel bar
uderzenie
начать обучение
impact, stroke
5 m długości
начать обучение
5m long
kabel zasilający
начать обучение
power cord
bolec uziemiający
начать обучение
earthing pin
ESD- ochrona przeciw wyładowaniom elektrostatycznym
начать обучение
ESD- protection against electrostatic discharge
zamknięty zamkiem
начать обучение
closed with a lock
puszka uziemiająca
начать обучение
grounding box
zatrzaski
начать обучение
latches
Udzielam ci zniżki
начать обучение
I grant you with discount
koszt dostawy do ustalenia według lokalizacji i ilości stołów montażowych
начать обучение
delivery cost will be determined by location and amount of assembly tables
melaminowana
начать обучение
melamined
nośność równomiernie rozłożona
начать обучение
capacity evenly spreaded
oprawa oświetleniowa
начать обучение
luminaire
wystaje
начать обучение
protrudes
w poziomie
начать обучение
horizontally
ze stałą wysokością
начать обучение
with set fixed height
Grubości 25 mm
начать обучение
25mm thick
jasno szary
начать обучение
light gray
szary
начать обучение
grey
Przewód uziemiający
начать обучение
grounding wire
farba przewodząca
начать обучение
conductive paint
wymiary blatu są...
начать обучение
table top dimensions are...
z okleiną krawędziową
начать обучение
with edge veneer
blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej
начать обучение
table top made of laminated chipboard
oklejony okleiną na krawędziach
начать обучение
veneered on the edges
Ral 7035
начать обучение
Ral 7035
stół montażowy jest wyposażony w
начать обучение
the assembly table is equipped with
metalowe nóżki regulacyjne
начать обучение
metal adjustment feet
aby umożliwić wyładowanie ładunków elektrostatycznych do podłoża
начать обучение
to allow discharge of electrostatic charges to the ground
jeśli jest przewodząca podłoga w strefie EPA
начать обучение
if the is a conductive floor in the EPA zone
maksymalne obciążenie stołu wynosi
начать обучение
table maximum load is
zakres regulacji wysokości SMR'a od 750 do 1150
начать обучение
SMR height adjustment range from 750 to 1150
filtr przeciwprzepięciowy
начать обучение
over voltage filter
wyłącznik
начать обучение
switch
ma 5 gniazd z bolcem uziemiającym
начать обучение
it has 5 sockets with earthing pin
maksymalna całkowita moc podłączonych urządzeń
начать обучение
maximum total power of connected devices
natężenie prądu
начать обучение
intensity
szafka na narzędzia z trzema zamykanymi szufladami
начать обучение
tool locker with three lockable drawers
głębokość szuflad
начать обучение
drawers depth
szuflady na prowadnicach kulkowych ze 100% wysuwem
начать обучение
drawers on the ball bearing slides with 100 % extension
korpus szafki i szuflady
начать обучение
locker body and drawers
tylna ściana
начать обучение
rear wall
wysokość
начать обучение
height
długości stołu
начать обучение
the length of the table
identyczny
начать обучение
identical
zestaw 4 pojemników do przechowywania
начать обучение
set of 4 storage containers
na listwie
начать обучение
on the strip
centralne oświetlenie
начать обучение
central lighting
oprawa pyłoszczelna
начать обучение
dust proof luminaire
z trudno-tłukocym kloszem z poliwęglanu
начать обучение
with a hard breaking poly carbonate lampshade
centralne oświetlenie umieszczone na konstrukcji stalowej
начать обучение
central lighting placed on steel construction
przełącznik zamontowany na tylnej ścianie
начать обучение
switch mounted to the rear wall
jasny kolor 6500K neutralny biały zimny
начать обучение
light colour 6500K neutral cold white
wysokość centralnego oświetlenia regulowana bezstopniowo
начать обучение
the height of central lighting adjustable infinitely
niezależnie od blatu i półki maks. 2300 mm od podłoża
начать обучение
independently of the table top and shelf max 2300mm from the ground
oświetlenie z regulacją stopniową na górnej konstrukcji w krokach co 80 mm
начать обучение
lighting with step adjustment on the upper construction in steps of 80mm
kanał kablowy
начать обучение
cable channel
listwa zasilająca jest chroniona przełącznikiem przeciwwstrząsowym
начать обучение
the power strip is protected with anti-shock switch
bezpiecznik i wyłącznik awaryjny
начать обучение
fuse and emergency switch
uchwyt na monitor z podwójnym ramieniem
начать обучение
monitor holder with double arm
ruchome w zakresie 330 stopni
начать обучение
movable in 330 degree range
jeśli nie jest to ograniczone projektem stołu
начать обучение
if it isn't limited by the design of the table
wspornik montażowy monitora ze standardowymi otworami 100x100
начать обучение
monitor mounting bracket with standard openings 100x100
nośność uchwytu monitora
начать обучение
carrying capacity of a monitor holder
zakres regulacji wysokości na czarnych kolumnach 680-1080
начать обучение
height adjustment range on black columns 680-1080
stół po zmianie wysokości nie wymaga blokowania, po wyregulowaniu wysokości jest natychmiast gotowy do pracy
начать обучение
table after change of height does not require any locking, after adjusting height is immediately ready for work
kabel spiralny
начать обучение
spiral cable
płyta pilśniowa
начать обучение
beaverboard
sklejka
начать обучение
plywood
linia montażowa
начать обучение
assembly line
belka
начать обучение
beam
glina
начать обучение
clay
żwir
начать обучение
gravel
proces produkcyjny
начать обучение
manufacturing proces
Montaż postępujący
начать обучение
Progressive assembly
beton
начать обучение
concrete
wymienne części
начать обучение
interchangeable parts
stanowisko pracy
начать обучение
workstation
mniej siły roboczej
начать обучение
less labor
Przenośniki
начать обучение
conveyors
Linia transportowa
начать обучение
Transport line
stal
начать обучение
steel
wózek widłowy
начать обучение
fork lift
produkcja seryjna/masowa
начать обучение
mass production
nowoczesna koncepcja automatycznej linii montażowej
начать обучение
modern concept of automated assembly line
ewolucja procesu metodą prób i błędów
начать обучение
proces evolution by trial and error
drewno
начать обучение
wood
miedź
начать обучение
copper
żelazko
начать обучение
iron
żelazo
начать обучение
iron
kamień
начать обучение
a stone
miedź
To jest niepowlekany, porządny drut miedziany.
начать обучение
copper
This is uncoated, solid copper wire.
rozwój
начать обучение
developing
okrągły
начать обучение
round
podział procesu na etapy
начать обучение
dividing process in to the steps
prostokątny
начать обучение
rectangular
kulisty
начать обучение
spherical
trójkątny
начать обучение
triangular
kwadratowy
начать обучение
square
papier
начать обучение
paper
karton
начать обучение
carton
zejście z linii montażowej
начать обучение
coming off the assembly line
guma
начать обучение
rubber
nylon
начать обучение
nylon
podstawa
начать обучение
base
ludzka siła robocza
начать обучение
manpower
procedury bezpieczeństwa
начать обучение
safety procedures
Branża motoryzacyjna
начать обучение
automotive industry
sprzęt wojskowy
начать обучение
military hardware
produkcja samolotów
начать обучение
aircraft production
wydajność
Produktywność zakładu spadła o 20%.
начать обучение
productivity
The productivity of the plant dropped by 20%.
wynalazek
начать обучение
an invention
hałas przemysłowy
начать обучение
industrial noise
Zestawienie materiałów
начать обучение
Bill of materials
ruch
начать обучение
movement
kontynuować
начать обучение
to go on
robotnik wykwalifikowany
начать обучение
skilled worker
kółka
начать обучение
casters
przemysł
начать обучение
industry
dowód
начать обучение
evidence
blacha trapezowa
начать обучение
trapezoidal sheet
blacha ocynkowana
начать обучение
galvanized steel sheet
blacha stalowa
начать обучение
steel sheet
co więcej / prócz tego
начать обучение
moreover
odprawa celna
Jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej?
начать обучение
customs clearance
What are the documents needed for customs clearance?
odporność na ścieranie
начать обучение
abrasion resistance
niemetalowe
начать обучение
non-metallic
szkliste
начать обучение
glass-like
piec
начать обучение
kiln
piec przemysłowy
начать обучение
industrial oven
wodoszczelne rury
начать обучение
waterproof pipes
Arkusz szkła / szyba
начать обучение
sheet of glass
płaski
Niektórzy wierzą, że Ziemia jest płaska.
начать обучение
flat
Some people believe the Earth is flat.
cienki
Stąpasz po cienkim lodzie.
начать обучение
thin
You're walking on thin ice.
cyna
начать обучение
tin
hartować
начать обучение
temper
Ostre kawałki
начать обучение
Sharp pices
roztrzaskać
начать обучение
shatter
szyba pojazdu
начать обучение
vehicle windscreen
szkło laminowane
начать обучение
laminated glass
razem wiązanie
начать обучение
bond together
mieszanka
начать обучение
compound
warstwy szyb
начать обучение
sheet layers of glass
pęknięcie
начать обучение
crack
gatunek np. stali
начать обучение
grades
znaczące ilości
начать обучение
signaficant quantities
stal miękka
начать обучение
mild steel
stop np. stop żelaza
начать обучение
alloy
stal stopowa
начать обучение
alloy steel
metal stopowy
начать обучение
alloying metal
Chrom
начать обучение
Chromium
stal nierdzewna
Nawet stal nierdzewna ulega rdzewieniu.
начать обучение
stainless steel
Even stainless steel is subject to rusting.
rdza
начать обучение
rust
wiertło
начать обучение
drill
powierzchnia
начать обучение
surface
rdzewieć
начать обучение
corrode
korozja
Prawdziwy mosiądz jest bardzo podatny na korozję.
начать обучение
corrosion
True brass is very subject to corrosion.
zardzewiały
начать обучение
corroded
zardzewiały
Zawiasy są zardzewiałe.
начать обучение
rusty
The hinges are rusty.
Powłoka ochronna
начать обучение
protective coat
materiał nieorganiczny
начать обучение
inorganic material
ścierający
начать обучение
abrasive
prostokątny
начать обучение
rectangular
trójkątny
начать обучение
triangular
sześciokąt
начать обучение
hexagon
sześciokątny
начать обучение
hexagonal
pięciokąt
начать обучение
pentagon
pięciokątny
начать обучение
pentagonal
okrągły
начать обучение
circular
półokrągły
начать обучение
semicircular
walec
начать обучение
cylinder
kula
начать обучение
sphere
kopuła
Kościół miał dwie dzwonnice i piękną, ogromną kopułę pomalowaną na niebiesko.
начать обучение
dome
The church had two belltowers and a beautiful big round dome painted blue.
stożek
начать обучение
cone
stożkowy
начать обучение
pyramid
gęstość
начать обучение
density
pompa hydrauliczna
начать обучение
hydraulic pomp
oszacować
Powinniśmy oszacować zysk z reklam.
начать обучение
estimate
We should estimate the profit from advertisements.
stosunkowo
Jedd był w firmie stosunkowo od niedawna, więc nie wiedział jeszcze, gdzie wszystko się znajduje.
начать обучение
relatively
Jedd was relatively new at the company, so he didn't know where everything was yet.
przetwornik
начать обучение
transducer
zamienić przeistoczyć
начать обучение
to convert
zawieszenie w np aucie
начать обучение
suspension
pancerz
начать обучение
armor
sprężyna
начать обучение
spring
wał
начать обучение
shaft
iskry
начать обучение
sparks
karoseria
начать обучение
body bodywork
spawanie
начать обучение
welding
nit
начать обучение
rivet
odpowietrzanie
начать обучение
venting
substancje lotne
начать обучение
volatiles substances
odwracalny
начать обучение
reversible
magnes
начать обучение
magnet
równoległy
начать обучение
parallel
przepływ mocy
начать обучение
power flow
wahać się
начать обучение
hasitate
natężenie
начать обучение
nominal load current
wystaje
начать обучение
protrudes
głębokość
Na głębokości poniżej 2000 metrów nie ma zbyt wielu ryb.
начать обучение
depth
There aren't many fish at depths below 2,000 metres.
szerokość
начать обучение
width
siłownik
начать обучение
actuator
średnica
начать обучение
diameter
kątownik
начать обучение
bracket
przystosowany
начать обучение
adapted
obrotowe
начать обучение
swivel
łożysko
начать обучение
bearing
Dziękuję za uprzejmą odpowiedź
начать обучение
Thanks for your kindly reply

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.