Skrajnie uproszczona gramatyka – Grammaire extrêmement simplifiée

5  1    29 карточки    VocApp
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Gdzie znajduje się przymiotnik w stosunku do rzeczownika?
начать обучение
po rzeczowniku
wyjątki to przymiotniki krótkie, powszechne, które wstawia się przed rzeczownikiem: petit (mały), jeune (młody), joli (ładny), beau (piękny), vilain (brzydki), gros (gruby), bon (dobry), mauvais (zły), gentil (miły), long (długi), itp.
negacja dla czasownika
tańczę – nie tańczę
начать обучение
dodaj "ne" przed czasownikiem i "pas" po czasowniku
w negacji bezokolicznika obydwa słówka występują przed nim np. ne pas danser – nie tańczyć
je danse – je ne danse pas
Najpopularniejsze czasowniki, które w czasie przeszłym dokonanym odmieniają się z "être"
начать обучение
aller – iść; arriver – przybyć; partir - odejść; sortir - wyjść; entrer - wejść
np. poszedłem – je suis allé
przysłówek z przymiotnika
szczęśliwa - szczęśliwie
начать обучение
dodaj "-ment" do przymiotnika w rodzaju żeńskim
przysłówek = własność czasownika
heureuse – heureusement
liczba mnoga rzeczowników i przymiotników zakończonych na -al
gazeta międzynarodowa - gazety międzynarodowe
начать обучение
końcówkę "-al" zamień na "-aux"
wyjątki, np. un festival – des festivals (festiwal - festiwale)
un journal international – journaux internationaux
Ile jest grup czasowników?
grupy czasowników grupują czasowniki według różnych sposobów ich odmiany
начать обучение
Są 3 grupy czasowników.
1- czasowniki zakończone w bezokoliczniku na "-er"; 2- czasowniki zakończone w bezokoliczniku na "-ir"; 3 - czaoswniki nieregularne
Co to jest Skrajnie Uproszczona Gramatyka?
начать обучение
Jest to kilka uproszczonych zasad, które – nie licząc wyjątków, nieregularności, itd. – pozwolą Ci formułować dłuższe, nie zawsze 100% poprawne, ale zrozumiałe wypowiedzi.
Co za oszczędność czasu! Zamiast uczyć się setek reguł, opanuj te kilkanaście zasad, które dadzą Ci 80% możliwości (dopuszczając robienie drobnych błędów).
+22 карточки
Урок является частью курса
"Francuski: dzień drugi"
(всего 399 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.