sesja depresja

 0    123 карточки    nataliapawlak6
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
uszkodzenie / kontuzja
начать обучение
injury
regulacje prawne
начать обучение
regulations
negocjować
начать обучение
negotiate
licencje
начать обучение
Licenses
Sprawy dyscyplinarne
начать обучение
Disciplinary Actions
Biurokracja
начать обучение
Bureaucracy
Pozwolenia / akredytację
начать обучение
Accreditations
Zastosowanie się / podporządkowanie się
начать обучение
Compliance
Rozwiązanie
начать обучение
Resolve
Prawo administracyjne
начать обучение
Administrative Law
Sprawy dyscyplinarne
начать обучение
Disciplinary action
Agencje rządowe
начать обучение
Government agencies
Narażać na niebezpieczeństwo
начать обучение
jeopardize
Prawo administracyjne
начать обучение
Administrative Law
typowe dla oszustwa
начать обучение
fround
Wstępny wywiad klienta
начать обучение
Initial client interview
nieuzasadnione zwolnienie (z pracy)
начать обучение
wrongful termination
Zapewnienie
начать обучение
assertion
ważny (np. o paszporcie)
начать обучение
valid
rekomendacje
начать обучение
recommend
Uzyskał
начать обучение
obtained
uzyskać
начать обучение
elicit
uzyskanie faktycznych (informacji)
начать обучение
elicting factual (informations)
Przekonania
начать обучение
beliefs
Dokumentacja
начать обучение
Documentation
niewiarygodny
начать обучение
credibility
Świadek Godny zaufania
начать обучение
friendly witness
Przesłuchanie świadków
начать обучение
interviewing witnesses
Stronniczy
начать обучение
Biased
Oświadczenia
начать обучение
statements
Uprzedzony
начать обучение
prejudiced
Wrogi świadek
начать обучение
Hostile Witness
Kwalifikacje
начать обучение
Qualifications
Biegli sądowi
начать обучение
expert witnesses
Świadek naoczny
начать обучение
Eyewitnesses
Z pierwszej ręki
начать обучение
Firsthand
Proces wymiany dokumentów
начать обучение
discovery stage
Prośba o przyznanie się
начать обучение
request for admissions
Prośba o przygotowanie dokumentów
начать обучение
Request for production
przeciwny
начать обучение
opposing
Zestaw dokumentów
начать обучение
interrogatory
Poufne
начать обучение
privileged
Obdukcja
начать обучение
physical examination
Badanie psychiatryczne
начать обучение
mental examination
ugoda / porozumienie
начать обучение
settlement
Wezwanie do stawiennictwa pod groźbą kary
начать обучение
subpoena
Oświadczenia złożone pod przysięgą
начать обучение
affidavits
Osoba składająca oświadczenie pod przysięgą
начать обучение
affidavit
zeznanie
начать обучение
testimony
Fakty
начать обучение
Facts
Krzywoprzysięstwo
начать обучение
Perjury
Zaświadczać
начать обучение
Attest
Oświadczenia pod przysięgą
начать обучение
Sworn Statement
Podpis
начать обучение
Signature
Podpis osoby składającej zeznania
начать обучение
Signature of affiant
W obecności notariusza
начать обучение
notary public
prawne streszczenie
начать обучение
legal memorandum
Nagłówek
начать обучение
Heading
Zawartość / przeznaczenie
начать обучение
assignment
Zeznanie faktów
начать обучение
Statement of facto
Problemy
начать обучение
issues
Podsumowania
начать обучение
conclusions
Ważny / istotny
начать обучение
pertinent
cytaty
начать обучение
citations
Rekomendacje
начать обучение
recommendations
Analiza
начать обучение
Analysis
Strona poszkodowana
начать обучение
Injured party
Złe prowadzenie sprawy
начать обучение
misconduct
Cywilny proces sądowy
начать обучение
Civil litigation
Wszystkie działania
начать обучение
tort action
Zniesławienie
начать обучение
Defamation
Odszkodowanie
начать обучение
damages
Szkoda
начать обучение
harm to person
Własności
начать обучение
harm to property
Zamiar / intencja
начать обучение
Intent
Celowe
начать обучение
deliberate
Uszkodzenia
начать обучение
injury
Zaniedbanie
начать обучение
Negligent
Sprawy przeciwko zaniedbań
начать обучение
negligent tort
Odpowiedzialność prawna
начать обучение
liability
według tego co jest mówione
начать обучение
by all accounts
Zasady „zdrowego rozsądku”
начать обучение
„reasonable person” standard
Obowiązek opieki
начать обучение
Duty of care
zapobiegliwość
начать обучение
prudence
Właściwa przyczyna
начать обучение
actual cause
Zranienie
начать обучение
harm
Przyczyna Pośrednia
начать обучение
proximate cause
Odszkodowanie
начать обучение
Compensation
Obowiązek
начать обучение
Duty
Naruszenie obowiązku
начать обучение
Breach of duty
Uciążliwość
начать обучение
nuisance
prywatny
начать обучение
private
Nadmierny hałas
начать обучение
Excessive noise
Własność
начать обучение
Property
Kolidować
начать обучение
interferes
Prawo do czegoś
начать обучение
entitlement
Prośba o ugodę
начать обучение
settlement request
Orzeczenie sądowe
начать обучение
injunctive relief
Alternatywa
начать обучение
Alternative
Mały sąd
начать обучение
Small claims court
Rekompensata
начать обучение
Restitution
Wnioski
начать обучение
motions
Wniosek o odrzucenie
начать обучение
motions to dismiss
Wniosek o wyrok bez procesu
начать обучение
motion for summary judgment
Wniosek o przymuszenie świadka o dokumentację
начать обучение
motion to compel
Wniosek o odrzucenie
начать обучение
motion to strike
Wniosek o ochrone
начать обучение
motion for protective order
Nękany
начать обучение
harassed
Strona wnioskująca
начать обучение
movant
Strona niewnioskująca
начать обучение
nonmovant
Wniosek o zmianę miejsca rozprawy
начать обучение
motion for change of venue
Rządzący
начать обучение
Ruling
Wniosek o nowy proces
начать обучение
motion for a new trial
akta opisujące sprawę
начать обучение
legal brief
Dokumenty procesowe
начать обучение
trial briefs
Dokumenty określające sens sprawy
начать обучение
merit brief
dokumenty pomocne (dla osób niezwiązanych ze sprawą)
начать обучение
amicus briefs
Stanowisko prawne
начать обучение
Legal position
Rozpoczynać
начать обучение
commences
Bezstronny
начать обучение
unbiased
Wyróżnienie
начать обучение
merit
odrzucony
начать обучение
dismissed
grupa orzecznicza
начать обучение
advocacy group

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.