Seks jesienny ptaków

5  1    15 карточки    EBiS
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Jak u ptaków objawiają się jesienne zaloty?
начать обучение
Ptaki śpiewają, bronią swego terytorium, próbują kopulować, budują gniazda.
Które ptaki mają jesienią ochotę na seks: wędrowne, osiadłe, i wędrowne i osiadłe?
начать обучение
I wędrowne, i osiadłe.
Czy jesienne zaloty są tak samo intensywne jak wiosenne?
начать обучение
Nie, są mniej intensywne.
Od czego zazwyczaj zależy intensywność zalotów?
начать обучение
Od poziomu testosteronu.
Jakie konsekwencje dla organizmu ptaków ma wzmożona produkcja testosteronu?
начать обучение
Zmniejszenie odporności immunologicznej, większa szansa zranienia, większe narażenie na stanie się ofiarą drapieżnika, na nowotwory i hypertrofię mięśni.
Jaki poziom testosteronu zaobserwowano u ptaków podejmujących jesienne zaloty – wysoki czy niski?
начать обучение
Niski.
Jak wyjaśnia się, że mimo niskiego poziomu testosteronu ptaki są agresywne, bronią terytorium i łączą się w pary?
начать обучение
Najbardziej prawdopodobna hipoteza: mózg może syntetyzować „od nowa” płciowe sterydy z cholesterolu (Wingfield & Soma, 2002).
Jak sprawdzono, że zachowania seksualne ptaków mogą być niezależne od hormonów produkowanych w gruczołach płciowych?
начать обучение
Eksperymentalnie kastrowano samców paskówki śpiewnej, a mimo to dalej śpiewały i broniły terytorium (Wingfield, 1994).
Czym odróżnia się obrona terytorium niemająca charakteru seksualnego?
начать обучение
Bronią go grupy składające się z dwu lub więcej osobników o dowolnym składzie płci; u gatunków tych stwierdza się bardzo niski poziom testosteronu (Wingfield et al., 1997); ma ona zapewnić terytorium pokarmowe na zimę.
Przykłady ptaków, u których obrona terytorium nie ma charakteru seksualnego:
начать обучение
Kowalik (Sitta europaea), rudzik (Eritha cusrubecula), dzięcioł duży (dryocopus major), przedrzeźniacz północny.
Najmniej kosztowny sposób obrony terytorium to:
начать обучение
Śpiew (zużywa mniej energii niż walka i nie prowadzi do ewentualnego kalectwa).
O czym informuje samicę jakość śpiewu samca?
начать обучение
O jego kondycji (Searce & Andersen, 1986; Grey-Smith, 1982). Długość śpiewu i repertuar mogą informować samicę o jakości jego terytorium, zdolności do zdobywania pokarmu (Reid, 1987; Radasäter & Jacobsson, 1989; Hasselquist, 1998) oraz zdolności do uczenia się (Nowicki, 1998, 2000).
Dlaczego zaloty jesienne mają duże znaczenie dla ptaków osiadłych?
начать обучение
Bo dzięki zdobyciu informacji o siedliskach (public information) zyskują szansę wychowania w przyszłym roku większej liczby potomstwa dożywającego do okresu dojrzałości i dającego więcej potomstwa.
Dlaczego zaloty jesienne zostały zachowane w procesie ewolucji?
начать обучение
Ponieważ ptaki połączone w pary jesienią i posiadające terytorium wcześniej rozpoczynają na wiosnę lęgi. Warunkuje to większe zniesienia, większą przeżywalność piskląt i więcej lęgów w danym okresie lęgowym. Ponadto gniazda zbudowane jesienią przez ptaki z gatunków osiadłych zimą stają się miejscem noclegu i są przyczyną mniejszej śmiertelności zimowej ich właścicieli gniazd. Zaloty jesienne są też pierwszą próbą wyboru miejsca lęgowego w optymalnym środowisku.
Kiedy kończą się zaloty jesienne ptaków?
начать обучение
Z nastaniem chłodów, w pierwszej dekadzie listopada.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.