School life

 0    59 карточки    zuziapiatkiewicz001
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
życie szkolne
начать обучение
school life
dzwonek
начать обучение
a bell
przerwa
начать обучение
break
dręczyć, prześladować
начать обучение
bully
sprawdzić swoją pracę
начать обучение
check your work
skupić się
начать обучение
concentrate
podręcznik
начать обучение
coursebook
praca okresowa
начать обучение
course work
program nauczania
начать обучение
a curriculum
termin wykonania pracy
начать обучение
deadline
dyktando
начать обучение
a dictation
odrabiać lekcje
начать обучение
do your homework
poszukiwać informacji, prowadzić badania
начать обучение
do research
wykonać, napisać zadaną pracę
начать обучение
do/write an assignment
napisać wypracowanie
начать обучение
do/write an essay
zostać zawieszonym
начать обучение
get suspended
przedstawić prezentację
начать обучение
give a presentation
wygłosić referat na temat
начать обучение
give a talk on
oddać pracę domową
начать обучение
hand in homework
przerwa na lunch
начать обучение
lunch-break
styl uczenia się
начать обучение
learning style
robić błędy
начать обучение
make mistakes
opuszczać lekcje
начать обучение
to miss lessons
motyować
начать обучение
motivate
motywujący
начать обучение
motivating
drugie śniadanie
начать обучение
packed lunch
strój sportowy
начать обучение
PE kit
wagarować
начать обучение
to play truant
obecny, prezentować
начать обучение
present, present
praca projektowa
начать обучение
project work
zgłosić kogoś, donieść na kogoś
начать обучение
report someone
zadawać pracę domową
начать обучение
to set homework
zwolnienie z wf
начать обучение
sick note
zrobić sobie rok przerwy pomiędzy szkołą średnią a studiami
начать обучение
take a gap year
robić notatki
начать обучение
to take notes
plan zajęć
начать обучение
a timetable
pracować nad projektem
начать обучение
work on a project
pracować w parach
начать обучение
work in pairs
osoba nieobecna
начать обучение
absentee
absencja
начать обучение
absenteeism
zgromadzenie, apel
начать обучение
assembly
frekwencja, obecność na zajęciach
начать обучение
attendance
obowiązkowy
начать обучение
compulsory
czas skupienia uwagi
начать обучение
concentration span
urwać się z lekcji
начать обучение
cut classes
kara polegająca na zatrzymaniu ucznia po lekcjach
начать обучение
detention
podrabiać
начать обучение
forge
okienko
начать обучение
free period
obowiązkowy, obligatoryjny
начать обучение
obligatory
dobrowolny, opcjonalny
начать обучение
optional
były uczeń/była uczennica
начать обучение
old student
rozdanie nagród
начать обучение
prize-giving
punktualność
начать обучение
punctuality
sprawdzać obecność
начать обучение
take the register
wziąć wolne
начать обучение
to take time off
konsultacje
начать обучение
tutorial
przebrnąć z trudem
начать обучение
scrape through
wyróżnienie
начать обучение
distinction
świadectwo
начать обучение
certificate

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.