rules and regulations

 0    134 карточки    gosiapyter
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
aristocracy
начать обучение
arystokracja
cabinet
начать обучение
gabinet Rada Ministrów
Chancellor
начать обучение
Kanclerz
citizen
начать обучение
obywatel
civil servant
начать обучение
urzędnik służby cywilnej
coalition
начать обучение
koalicja
conservatives
начать обучение
partia konserwatywna
Constituency
начать обучение
Okręg wyborczy
Constitution
начать обучение
Konstytucja
electorate
начать обучение
elektorat (obywatele z prawem głosu)
House of Parliament
начать обучение
izby parlamentu
labour
начать обучение
Partia Pracy
liberal Democrats
начать обучение
partia liberalnych demokratów
Manifesto
начать обучение
Manifest
Member of Parliament
начать обучение
Członek Parlamentu
minister
начать обучение
minister
minority
начать обучение
mniejszość
monarchy
начать обучение
monarchia
opposition
начать обучение
opozycja
party
начать обучение
partia
policy
начать обучение
polityka (zasady działania)
politician
начать обучение
polityk
politics
начать обучение
polityka
president
начать обучение
prezydent
prime minister
начать обучение
premier
a referendum
начать обучение
referendum
Republic
начать обучение
Republika
Republican
начать обучение
Republikańska
term of office
начать обучение
kadencja
vote in an election
начать обучение
brać udział w wyborach
hold a general election
начать обучение
organizować wybory powszechne
stent for re-election
начать обучение
ubiegać się o drugą kadencję
form of government
начать обучение
formować rząd
serve a term of office
начать обучение
sprawować urząd
pass a law
начать обучение
uchwalić prawo
debate an issue
начать обучение
obradować w jakiejś sprawie
approve of something
начать обучение
pochwalać coś
blame sb for sth
начать обучение
winić kogoś za coś
count on somebody
начать обучение
liczyć na kogoś
prevent somebody from doing something
начать обучение
powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś
protest against something
начать обучение
protestować przeciwko czemuś
punish somebody for something
начать обучение
karać kogoś za coś
result in something
начать обучение
prowadzić do czegoś kończyć się czymś
worry about something
начать обучение
martwić się o coś
be charged for
начать обучение
zostać obciążonym opłatą
inform
начать обучение
poinformować
enter
начать обучение
wchodzić
allow something for somebody
начать обучение
przeznaczyć coś na coś
proposed legislation
начать обучение
proponowana ustawa
be at War
начать обучение
być w stanie wojny
betray
начать обучение
zdradzać
bomb
начать обучение
bomba
Break out
начать обучение
wybuchać o wojnie konflikcie
civilian
начать обучение
cywil
enemy
начать обучение
wróg
explode
начать обучение
eksplodować
extremist
начать обучение
ekstremista
innocent
начать обучение
niewinny
make a piece
начать обучение
zawierać pokój
overcome a problem
начать обучение
przezwyciężyć problem
peaceful
начать обучение
spokojne
refugee
начать обучение
uchodźca
respect human rights
начать обучение
szanować prawa człowieka
Soldier
начать обучение
Żołnierz
tension
начать обучение
napięcie
violent
начать обучение
gwałtowny
attack
начать обучение
atakować napadać krytykować
cost
начать обучение
kosztować
cost lives
начать обучение
przepłacać życiem
fight
начать обучение
walczyć
invade a place a country
начать обучение
najeżdżać jakieś miejsce
occupy your mind / a territory
начать обучение
zajmować umysł okupować terytorium
surrender
начать обучение
poddawać się
annual
начать обучение
doroczny
anonymous
начать обучение
anonimowy
authorities
начать обучение
władzę
be against the law
начать обучение
być wbrew prawu
be relieved
начать обучение
odczuwać ulgę
be tempted
начать обучение
odczuwać pokusę
Brave
начать обучение
Odważny
break the rules
начать обучение
łamać zasady
cheat
начать обучение
ściągać na egzaminie
citizenship
начать обучение
obywatelstwo
citizenship education
начать обучение
edukacja obywatelska
come into effect
начать обучение
wchodzić w życie
comforted
начать обучение
Pocieszony
Community project
начать обучение
czyn społeczny
compulsory
начать обучение
obowiązkowy
council
начать обучение
Rada Miasta
defense
начать обучение
obrona
departure lounge
начать обучение
hala odlotów
designer drugs
начать обучение
dopalacze
elect
начать обучение
wybierać
fox hunting
начать обучение
Polowanie na lisa
get a fine
начать обучение
dostać grzywnę
go out of your way to do something
начать обучение
zrobić wszystko co w czyjejś mocy
go viral
начать обучение
rozprzestrzeniać się szybko w internecie
graffiti artist
начать обучение
artysta graffiti
hate mail
начать обучение
obraźliwe e-maile
heartbreaking
начать обучение
rozdzierający serce
Homeland
начать обучение
Ojczyzna
identity fraud
начать обучение
kradzież tożsamości
interfere
начать обучение
ingerować
keep up with somebody
начать обучение
nadążać za kimś
leads to addiction
начать обучение
prowadzi do uzależnienia
legal highs
начать обучение
legalne używki
license
начать обучение
licencja
lower speed limit
начать обучение
obniżać dozwoloną prędkość
make illegal
начать обучение
delegalizować
measures
начать обучение
Środki
miserable
начать обучение
nieszczęśliwe żałosne
motorist
начать обучение
kierowca
naive
начать обучение
naiwny
offender
начать обучение
przestępca
petition
начать обучение
petycja
public property
начать обучение
własnością publiczną
pure
начать обучение
czysty
Put somebody of
начать обучение
zniechęcić kogoś
recreational drugs
начать обучение
narkotyki używane okazjonalnie
rehearsal
начать обучение
próba
report somebody
начать обучение
donosić na kogoś
represent
начать обучение
reprezentować
ridiculous
начать обучение
śmieszny / żałosny
royal family
начать обучение
rodzina królewska
rules and regulations
начать обучение
zasady i nakazy
security alert
начать обучение
alarm bezpieczeństwa
senseless
начать обучение
bezsensowny
settle
начать обучение
osiedlić się
speed camera
начать обучение
fotoradarów
speeding traffic
начать обучение
zbyt szybki ruch uliczny
street light
начать обучение
latarnia uliczna
stretch of road
начать обучение
odcinek drogi
taxpayer
начать обучение
podatnik
terrorism
начать обучение
terroryzm

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.