rola państwa w gospodarce 2

 0    11 карточки    vitalijortynskyi
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
interwencjonizm państwowy
начать обучение
zespół działań podejmowanych przez państwo w celu zmiany niekorzystnych, z jego punktów widzenia, procesów gospodarczych, np. organizowanie robót publicznych w celu ograniczenia bezrobocia
dobra publiczne
начать обучение
dobra ogólnodostępne, z których korzystania nie można nikogo wykluczyć, np. obrona narodowa
dlaczego państwo interweniuje w gospodarkę?
начать обучение
-monopol (mówi się że jeśli państwo nie będzie interweniować to wcześniej czy później powstanie monopol). -asymetryczności informacji. -negatywnych efektów zewnętrznych. -dóbr publicznych
polityka gospodarcza
начать обучение
całokształt działań państwa, których celem jest oddziaływanie na gospodarkę
rodzaje polityki gospodarczej
начать обучение
-polityka makroekonomiczna. -polityka mikroekonomiczna
funkcje ekonomiczne państwa
начать обучение
-alokacyjna. -redystrybucyjna. -stabilizacyjna
cele polityki gospodarczej
начать обучение
-stymulowanie rozwoju gospodarczego. -ochrona obywateli przed zagrożeniami związanymi z bezrobociem. -utrzymywanie stabilnego poziomu cen. -utrzymywanie stabilnego kursu walut. -dbałość o środowisko przyrodnicze. -płynny rozwój wszystkich regionów.
polityka fiskalna
начать обучение
zwana tez budżetową, polega na określaniu poziomu podatków płaconych przez ludzi, polega też na finansowaniu niezbędnych wydatków państwa
polityka monetarna
начать обучение
polega na określaniu przez bank centralny stopy wzrostu podaży pieniądza
rodzaje polityki fiskalnej
начать обучение
-restrykcyjna (wysokie podatki, niskie wydatki państwa). -ekspansywna(niskie podatki, wysokie wydatki budżetowe)
rodzaje polityki monetarnej
начать обучение
-charakter łagodny(ekspansywny, zwiększenie podaży pieniądza w celu pobudzenia popytu i wzrostu zatrudnienia). -charakter twardy (restrykcyjny, zmniejsza podaż pieniądza w celu ograniczenia popytu i wzrostu inflacji)

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.