Referring to research

5  1    12 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Szereg ostatnich badań, zwłaszcza tych przeprowadzonych przez ... i ..., ukazał, że...
начать обучение
A number of recent studies, notably the ones by ... and ..., have shown that...
Zgodnie z...
начать обучение
According to...
Badanie sugeruje / wskazuje, że...
начать обучение
Research suggests / indicates that...
Naukowcy ostatecznie pokazali, że...
начать обучение
Researchers have shown conclusively that...
Naukowcy rozpoznali tu trzy główne kwestie, którymi są...
начать обучение
Researchers have identified three key issues here, they are...
w odniesieniu do...
начать обучение
with reference to...
+6 карточки
Урок является частью курса
"Business Presentation"
(всего 348 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.