Quizlet & RYE

 0    74 карточки    olafhajdasz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
akademik
начать обучение
a dorm
urlop naukowy
начать обучение
sabbatical leave
oblać egzamin
начать обучение
to flunk an exam
znać coś na wylot
начать обучение
to know sth inside out
wziąć się do pracy
начать обучение
get round to work
czasopismo naukowe
начать обучение
academic journal
rozwój ogólny
начать обучение
all-round development
przemyśleć problemy
начать обучение
think through problems
umiejętność czytania i pisania
начать обучение
literacy
nieobowiązkowy
начать обучение
optional
wyniki w nauce
начать обучение
academic results
przeczytać teksty źródłowe
начать обучение
read the source texts
słabe punkty
начать обучение
weaker areas
słabo wykształcone społeczeństwo
начать обучение
poorly educated society
rozwiązywać zadania
начать обучение
solve equations
praca naukowa
начать обучение
research paper
zajęcia wyrównawcze
начать обучение
remedial classes
znakomite oceny
начать обучение
outstanding grades
odświeżyć wiedzę z danego przedmiotu
начать обучение
brush up on sth
być w czymś dobrym
начать обучение
excel at
mieć zaległości
начать обучение
fall behind with
praca semestralna
начать обучение
term paper
egzamin próbny
начать обучение
mock exam
szkoła zawodowa
начать обучение
vocational school
pióro wieczne
начать обучение
fountain pen
miło cię poznać
начать обучение
pleased to meet you
być ze sobą szczęśliwym
начать обучение
to be happy together
trzymając się za ręce
начать обучение
holding hands
nie móc się nacieszyć
начать обучение
can not get enough
być w siódmym niebie
начать обучение
to be on cloud nine
frywolny
начать обучение
playful
wypłakać morze łez
начать обучение
cry a river
boleć
начать обучение
to hurt
blizna
начать обучение
a scar
oszpecić, skaleczyć
начать обучение
to scar
zasmucić kogoś
начать обучение
make sb blue
niedosypiać
начать обучение
lose sleep
pozwolić komuś odejść
начать обучение
let sb go
notatnik
начать обучение
notepad
seminarium
начать обучение
tutorial
mądrala
начать обучение
a know-it-all
dziurkacz
начать обучение
hole punch
zdolności artystyczne
начать обучение
artistically
kujon
начать обучение
swot
dziekan
начать обучение
dean
spisywać
начать обучение
crib from sb
teczka
начать обучение
folder
zastępca dyrektora
начать обучение
deputy head
zastępca dyrektora
начать обучение
assistant principal
stopień naukowy
начать обучение
degree
ściąga
начать обучение
crib
wykładowca
начать обучение
lecturer
sprawdzać
начать обучение
mark
program nauczania
начать обучение
a curriculum/syllabus
ocenianie
начать обучение
assessment
rozprawa naukowa
начать обучение
dissertation
zachwycony
начать обучение
delighted
wybitny, znakomity
начать обучение
distinguished
segregator
начать обучение
file
uradowany
начать обучение
glad
ściskać
начать обучение
to squeeze
zadowalać
начать обучение
please
kwitnąć, mieć wysokie aspiracje
начать обучение
fly high
samotny
начать обучение
lonely
zranić
начать обучение
wound
radzić sobie
начать обучение
handle
odciągnąć
начать обучение
drag away
wariować
начать обучение
go crazy
być przygnębionym
начать обучение
to be down
być zagubionym
начать обучение
be lost
smutek, żal
начать обучение
sorrow
słodkogorzki
начать обучение
bittersweet
być samemu
начать обучение
to be on your own
zniesmaczony
начать обучение
disgusted

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.