Psychology of Narcissism

 0    34 карточки    dorotadz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
psychologia
начать обучение
psychology
narcyzm
начать обучение
narcissism
rozdmuchany
начать обучение
inflated
głód czegoś
начать обучение
hunger for something
docenienie, uznanie
начать обучение
appreciation
awanturniczy
начать обучение
swashbuckling
poczucie
начать обучение
a sense of
specjalność
wyjątkowość
начать обучение
specialness
skojarzenie
начать обучение
association
apodyktyczny, władczy
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
начать обучение
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
apodyktyczny, władczy
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
начать обучение
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
pogoń
начать обучение
pursuit
wynagrodzenie, satysfakcja
начать обучение
gratification
nadmierny, wygórowany
начать обучение
inordinate
nadmierny
Tina kupiła nadmierną ilość słodyczy na przyjęcie urodzinowe swojej córki. To naprawdę było trochę za dużo.
начать обучение
excessive
Tina bought an excessive amount of candy for her daughter's birthday party. It really was a bit much.
obecnie
начать обучение
nowadays
być świadomym czegoś
начать обучение
to be aware of sth
ohydne, paskudne, wstrętne
начать обучение
obnoxiously
stuprocentowy
начать обучение
full-fledget
narcystyczne zaburzenie osobowości
начать обучение
narcissistic personality disorder
zaniepokojony, trudny
начать обучение
troubled
zaniepokojony, trudny
начать обучение
troubled
brak czegoś
начать обучение
lack of sth
pewność siebie
начать обучение
confidence
delikatny, kruchy
начать обучение
fragile
samoocena
начать обучение
self-esteem
podatny
начать обучение
vulnerable
lekki, delikatny
начать обучение
slight
pewny siebie
начать обучение
self-confident
chyba że
Nie pomogę ci, chyba, że mi zapłacisz.
начать обучение
unless
I won't help you unless you pay me.
zdolność
начать обучение
ability
obejmować coś
начать обучение
to include something
wyolbrzymiony
начать обучение
exaggerated
osiągnięcie
начать обучение
achievement

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.