Przywileje szlacheckie

 0    22 карточки    kikitest
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Kiedy został wydany przez Władysława Jagiełłę przywilej w Piotrkowie?
начать обучение
w 1388 roku
Jakie były postanowienia przywileju z Piotrkowa wydanego przez Jagiełłę?
начать обучение
król wykupi rycerza, który trafi do niewoli, król zapłaci rycerstwu za udział w wyprawie zagranicznej
Kto i kiedy wydał przywilej w Czerwińsku?
начать обучение
Władysław Jagiełło w 1422 roku
W jakim celu Władysław Jagiełło wydał przywilej czerwiński?
начать обучение
by otrzymać wsparcie rycerstwa w wyprawie przeciw Krzyżakom
Postanowienia przywileju czerwińskiego
начать обучение
szlachta uzyskuje nietykalność majątkowo - nie wolno konfiskować majątku szlachcica bez wyroku sądowego, zakaz łączenia w jednej ziemie przez jedną osobę urzędu sędziego i starosty, sądy będą sprawowane według statutów kazimierzowskich
Kto i kiedy wydał przywilej w Warcie (warecki)?
начать обучение
Władysław Jagiełło w 1423 roku
Postanowienia przywileju wareckiego?
начать обучение
szlachcic może wykupić sołectwo w przypadku gdy sołtys jest "krnąbrny i nieużyty", korzystnie dla szlachty określenie uprawnień sądów starościańskich (ograniczono sądownictwo starostów)
Czemu ważna była dla szlachty możliwość wykupienia sołectwa? (przywilej warecki)
начать обучение
chodziło szlachcie o wyeliminowanie konkurencji ze strony sołtysów, którzy posiadali znaczne korzyści finansowe z tytułu sprawowania tego urzędu. Szlachta chciał je przejąć.
W jakim przywileju została pierwszy raz sformułowana zasada neminem captivabimus?
начать обучение
w przywileju brzeskim (1425) wydanym przez Władysława Jagiełłę (przywilej nie wszedł w życie)
Kto i kiedy wydał przywilej w Jedlni?
начать обучение
Władysław Jagiełło w 1430 roku
Jakie były postanowienia przywileju wydanego w Jedlni (1430)?
начать обучение
szlachta uzyskuję nietykalność osobistą - bez sądowego nie można uwięzić szlachcica
Jak po łacinie brzmi zakaz uwięzienia szlachcica bez wyroku sądowego (przywilej jedlneński)?
начать обучение
neminem captivabimus nisi iure victum (nikogo nie uwięzimy chyba, że jako ofiarę prawa)
W jakim celu został wydany przywilej w Jedlni?
начать обучение
Jagiełło chciał uzyskać zgodę szlachty na sukcesję tronu polskiego dla swoich synów
Jakie były postanowienia przywileju krakowskiego wydanego przez Jagiełłę w 1433 roku?
начать обучение
potwierdzał wszystkie wcześniejsze przywileje uzyskane przez szlachtę.
Kto wydał statuty (przywileje) cerkwicko - nieszawskie?
начать обучение
Kazimierz Jagiellończyk w 1454 roku
Jakie były okoliczności wydania przywilejów cerkwicko - nieszawskich?
начать обучение
wojna trzynastoletnia z zakonem. Jagiellończyk chciał pozyskać rycerstwo do walki z Zakonem oraz uzyskać wsparcie średniej szlachty przeciw możnym.
Co zawierał przywilej cerkwicko - nieszawski?
начать обучение
najważniejsze: król bez zgody sejmików ziemskich nie mógł wprowadzać nowych prawa, podatków ani zwoływać pospolitego ruszenia; dalsze: mieszczan można pozywać tylko przed sądy szlacheckie, zakaz zastawu dóbr koronnych.
Kiedy został wydany przez Jana Olbrachta przywilej piotrkowski?
начать обучение
w 1496 roku
W jakim celu Jan Olbracht wydał przywilej piotrkowski?
начать обучение
Chciał pozyskać szlachtę dla projektu wyprawy na Mołdawię
Jakie postanowienia zawierał przywilej piotrkowski wydany przez Jana Olbrachta?
начать обучение
tylko jeden chłop rocznie może odejść ze wsi, tylko jeden chłopski syn mógł odejść ze wsi do miasta, zakaz nabywania i posiadania dóbr ziemskich przez mieszczan, wyższe godności kościelne dostępne tylko dla szlachty
Dlaczego przywilej Piotrkowski wydany przez Jana Olbrachta jest tak istotny?
начать обучение
uważa się, że zagwarantowane w nim przywileje niemal zamknęły stan szlachecki i uczyniły go najwyższym stanem (upośledził konkurencję szlachty - mieszczan)
Skutki wydawania przywilejów dla szlachty
начать обучение
wzrost znaczenia szlachty w Polsce, zbudowanie podstaw ustroju demokracji szlacheckiej, dopełnienie procesu formowania się monarchii stanowej w Polsce, upośledzenie polityczne innych stanów społecznych, osłabienie władzy królewskiej

Przywileje szlacheckie

Najważniejsze przywileje szlacheckie w Polsce – władcy, którzy byli wtedy u władzy, daty nadania przywilejów, oraz ich postanowienia. Informacje podane w skrótowej i zwięzłej formie fiszek, które umożliwiają szybką i skuteczną powtórkę przed egzaminem z historii. Sprawdź sam!

Znaczenie historyczne

Dlaczego szlachta uzyskała przywileje? Było to związane z taktyką władców, którzy w ten sposób chcieli zyskać sobie przychylność stanu szlacheckiego. Na tym polegało m.in. nadanie przywileju czerwińskiego czy sądowa gwarancja nietykalności.

Matura na 1005

Znajomość najważniejszych przywilejów szlacheckich jest wiedzą niezbędną, do pozytywnego napisania matury z historii. Dlatego prze tym istotnym egzaminem warto powtórzyć sobie informacje na temat przywilejów szlacheckich za pomocą fiszek.

Комментарии:

wilczek написал: 2011-11-25 14:36:33
jakie postanowienie zawiera przywilej koszycki

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.