Przymiotniki 31 - 60

 0    30 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
pełny
Mama wróciła z lasu z koszykiem pełnym grzybów.
начать обучение
plein
Maman est rentré du bois avec un panier plein de champignons.
rzeczywisty, prawdziwy
Ten film został oparty na prawdziwych wydarzeniach.
начать обучение
réel
Ce film est basé sur des faits réels.
potrzebny, konieczny
Woda jest potrzebna do życia.
начать обучение
nécessaire
L'eau est nécessaire pour la vie.
ludzki
Mylić się jest rzeczą ludzką.
начать обучение
humain
L'erreur est humaine.
bliski, następny
Może spotkamy się w przyszły piątek?
начать обучение
prochain
Peut-être nous nous rencontrerons vendredi prochain?
narodowy
Marsylianka to hymn narodowy Francji.
начать обучение
national
La Marseillaise est l'hymne national français.
osobisty
To dla mnie coś bardzo personalnego, nie chcę o tym rozmawiać.
начать обучение
personnel
C'est quelque chose de très personnel pour moi, je ne veux pas en parler.
+23 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 francuskich słów"
(всего 1 004 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.