Problemy i dyscyplina - Probleme und Disziplin

 0    120 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
molestowanie seksualne
начать обучение
sexuelle Belästigung
być przeciw komuś
начать обучение
gegen jemanden sein
zasady dotyczące równego wynagradzania
начать обучение
Regeln zur Lohngleichheit
nierównowaga pomiędzy zaangażowaniem w pracę a wynagrodzeniem
начать обучение
die Unausgewogenheit zwischen Arbeitseinsatz und Belohnung
przemoc w miejscu pracy
начать обучение
die Gewalt am Arbeitsplatz
przyjęcie wypowiedzenia przez pracodawcę
начать обучение
die Kündigungsbestätigung
tłumaczyć się
начать обучение
sich erklären
+113 карточки
Урок является частью курса
"Niemiecki w biznesie - HR"
(всего 812 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.