Prezentacja biznesowa (zwroty) - Geschäftspräsentation (Ausdrücke)

 0    37 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Przejdę teraz do najważniejszego punktu.
начать обучение
Ich komme jetzt zum wichtigsten Punkt...
Dziękuję Państwu za przybycie.
начать обучение
Ich danke Ihnen für das Kommen.
Teraz pani Gerke przedstawi prezentację na temat...
начать обучение
Nun wird Frau Gerke eine Präsentation über ... halten.
Z tej statystyki wynika, że...
начать обучение
Aus dieser Statistik geht hervor, dass...
Jesteśmy teraz gotowi, by odpowiedzieć na Państwa pytania.
начать обучение
Wir sind jetzt bereit, Ihre Fragen zu beantworten.
Powiem krótko i zwięźle:
dosł. Zrobię to krótko i zwięźle.
начать обучение
Ich mache es kurz und bündig:
Pozwólcie mi Państwo na koniec jeszcze powiedzieć, że...
начать обучение
Lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, dass...
+30 карточки
Урок является частью курса
"Niemiecki w biznesie"
(всего 975 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.