present perfect

 0    16 карточки    ewelinanowak8
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
praca domowa
начать обучение
homework
mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.
начать обучение
flat
You have a nice flat.
kot
Jaki słodki kot!
начать обучение
cat
What a cute cat!
złamany
Czasami trudno powiedzieć, czy kostka jest złamana, czy mocno skręcona.
начать обучение
broken
Sometimes it's hard to tell if an ankle is broken or badly sprained.
noga
Mam długie nogi.
начать обучение
leg
I have long legs.
spełnione
начать обучение
met
czytać
начать обучение
read
kiedykolwiek / kiedyś
начать обучение
ever
gotowy
начать обучение
done
widziany
начать обучение
seen
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
начать обучение
always
Peter is always late.
ją / panią
начать обучение
her
nigdy
Nigdy cię nie zapomnę.
начать обучение
never
I will never forget you.
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
начать обучение
have
I don't have any money.
było
начать обучение
been
tak jak / podobnie / jak
Lubię Cię.
начать обучение
like
I like you.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.