present continous

 0    20 карточки    piotrekkozik78
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Ona siedzi na krześle
начать обучение
She is sitting on a chair
Czy ty oglądasz teraz TV?
начать обучение
Are you watching TV now?
Co on teraz robi?
начать обучение
What is he doing now?
Oni jedzą obiad.
начать обучение
They are eating dinner.
Czy on je śniadanie?
начать обучение
Is he eating breakfast?
Ona nie czyta teraz książki.
начать обучение
She isn't reading book now.
Ty czytasz książkę co wieczór
начать обучение
You read a book every evening.
Ona nie chodzi codziennie do kina.
начать обучение
She doesn't go to the cinema everyday.
Czy oni często pływają?
начать обучение
Do they often swim?
ja jadę teraz pociągiem
начать обучение
I'm go by train now.
ja nie mam samochodu
начать обучение
I haven't got a car
on ma psa
начать обучение
He has got a dog
Czy oni mają czas?
начать обучение
have they got a time?
Ona zazwyczaj odrabia pracę domową.
начать обучение
She usually do her homework.
czy ty teraz jesteś w domu?
начать обучение
Are you at home now?
Ona teraz nie pisze listu.
начать обучение
She isn't write a letter.
Czy on ma telefon?
начать обучение
Has he got a phone?
Wy nie macie kota
начать обучение
You haven't got a cat.
Ja rzadko jem słodycze
начать обучение
I seldom eat sweets.
Ona czasami bawi się z psem
начать обучение
She sometimes plays with dog.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.