Prawo autorskie styczeń 2019

 0    10 карточки    bobeuszskalnyfabianowski
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Na podstawie jakiej ustawy?
начать обучение
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Podstawowy przedmiot prawa autorskiego
начать обучение
Utwór
Definicja utworu
начать обучение
Każdy przejaw działalności twórczej: -o indywidualnym charakterze. -Ustalony w jakiejkolwiek postaci. (Niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia)
Od kiedy utwór objęty jest ochroną prawną?
начать обучение
Od chwili ustalenia (choćby miał postać nieukończoną)
Co trzeba zrobić żeby formalnie twórca korzystał z ochrony prawnej?
начать обучение
Nic - brak formalności (takich jak procedura rejestracji)
Autorskie prawa zależne- definicja, w tym przykłady
начать обучение
Opracowanie cudzego utworu, w szczególności: -tłumaczenie. -przeróbka. -adaptacja... jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla utworu pierwotnego
Autorskie prawa zależne - co można bez zewolenia
начать обучение
Opracować utwór
Autorskie prawa zależnie - na co potrzebujemy zezwolenia
начать обучение
Na korzystanie i rozporządzanie utworem
Zbiory utworów -wymień przykłady. -Odpowiedz, kiedy są przedmiotem prawa autorskiego?
начать обучение
Przykłady: Zbiory, antalogie, wybory, bazy danych. Są przedmiotem prawa autorskiego, jeżeli + dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter (bez uszczerbku dla praw wykorzystanych utworów)
Czego nie uznajemy za utwory objęte prawem autorskim?
начать обучение
-Odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. -akty normatywne lub ich urzędowe projekty. -urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. -Opublikowane opisy patentowe lub ochronne. -proste informacje prasowe

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.